Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

W ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PlinEU (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Praesterno – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zwracamy się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z załącznikiem.

Formularz szacowania prosimy dostarczyć do dnia 18.11.2019 do godziny 14.00

szacowanie-trenerzy