Rozeznanie rynku na trenerów szkoleń miękkich w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

W ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Praesterno – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zapraszamy do składania wycen zgodnie z załącznikiem.

Formularz rozeznania prosimy dostarczyć do dnia 27.11.2019 do godziny 14.00

Rozeznanie rynku – trenerzy

Załącznik nr 1 – Formularz rozeznania