ROZEZNANIE RYNKU NA PSYCHOLOGA W RAMACH PROJEKTU „ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY”

W związku z realizowanymi działaniami poszukujemy psychologa, który przeprowadzi wsparcie psychologiczne (kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne) w ramach projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Poniżej zamieszczono szczegóły zamówienia. Termin składania ofert upływa 24.02.2020 roku.

Zapytanie ofertowe_psycholog

załączniki do zapytania_psycholog