Przekraczamy granice. Push the limits

Belka logo KOLORPush the limits-POP

W lutym 2018 roku zakończyliśmy realizację projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

Był to kolejny, realizowany przez nasze Stowarzyszenie projekt, w którym wspieraliśmy osoby mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Udział w projekcie był w pełni bezpłatny.

W projekcie wzięło udział 63 osoby, w tym 40 kobiet i 23 mężczyzn. Po zakończeniu udziału aż 43 osoby podjęły pracę, co znacznie przekroczyło nasze oczekiwania, ale też ogromnie nas cieszy! Pozostałe osoby wróciły do szkoły lub na studia, przygotowują się do założenia swojej firmy, część udziela się społecznie. Każdy dokonał poważnej zmiany w swoim życiu.

Co oferowaliśmy?

  • bezpłatny, intensywny kurs językowy w Krakowie;
  • dwumiesięczne praktyki zawodowe w Niemczech (Drezno) w różnych branżach i zawodach oraz w Hiszpanii (Barcelona). Pokrywaliśmy wszelkie koszty: dojazdów, ubezpieczania i pobytu za granicą (zakwaterowanie i pełne wyżywienie). Zapewnialiśmy opiekę polskojęzycznego mentora za granicą, zajęcia językowe, animację czasu wolnego;
  • warsztaty i szkolenia rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych;
  • przez cały okres udziału w projekcie wsparcie osobistego mentora, który pomagał w określeniu celów i planów działania, przygotowywał do stażu zagranicznego, sprawował opiekę podczas pobytu za granicą, wspierał w znalezieniu zatrudnienia lub podjęciu innej aktywności po powrocie do kraju;
  • po powrocie z praktyk zagranicznych była możliwość płatnych staży zawodowych w kraju, kursy zawodowe, coaching indywidualny;
  • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

Projekt był skierowany do osób mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Dlaczego staże zagraniczne?

Ważnym elementem projektu był udział w dwumiesięcznym stażu zagranicznym. Wyjazd za granicę i odbycie dwumiesięcznych praktyk w odpowiednio dobranej dla firmie/instytucji, umożliwiło zdobycie niestandardowego doświadczenie, nie tylko zawodowego. Pobyt za granicą był okazją do poznania nowego środowiska, poprawienia swoich umiejętności językowych, sprawdzenia się w nowych sytuacjach, zdobycia wielu cennych umiejętności, które uczestnicy i uczestniczki skutecznie wykorzystali po powrocie do kraju.

 


 

Partnerzy Projektu:

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, www.gupkrakow.pl

Stowarzyszenie Homini et Terrae, www.hominietterrae.pl

BSW

image-300x155