Projekt Actimentia w ramach Erasmus+

Stowarzyszenie PLinEU jest partnerem międzynarodowego projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus + „Actimentia”. Projekt jest skierowany do osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub demencją oraz ich opiekunów. Liczba chorych na demencję dynamicznie rośnie zarówno w Polsce, jak też na świecie.

Demencja jest chorobą, która rozwija się stopniowo. Znaczna część osób dotkniętych chorobą wycofuje się z życia społecznego, a także często z aktywności fizycznej. Liczne badania pokazują, że wysiłek fizyczny może poprawić jakość życia pacjentów oraz opóźnić postęp demencji.

Dzięki realizacji projektu  wypracujemy oraz udostępnimy poprzez platformę e-learningową program łączący elementy ćwiczeń ruchowych i treningu poznawczego, który pomoże odbiorcom zachować lepszą kondycję i samopoczucie, dzięki czemu przyczyni się do poprawy jakości życia chorych i ich opiekunów.

W Polsce i innych krajach przewidujemy przeprowadzenie pilotażowych treningów dla osób dotkniętych demencją (faza) i ich opiekunów.


Zainteresowanych prosimy o kontakt: akademia@plineu.org

Szczegółowe informacje sa dostępne tutaj.

 

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, niebo, góra, na zewnątrz i przyroda