Men in Care. Workplace support for caring masculinities (MiC)

Europejski projekt Mężczyźni i opieka (MiC) ma na celu poprawę warunków organizacyjnych w miejscu pracy, by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. Skupia się na działaniach przełożonych, kierowników, menadżerów, właścicieli firm i instytucji oraz kulturze pracy jaka w nich panuje, które umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatny. […]

Open courses Erasmus +

OPEN COURSES – OPPORTUNITY FOR STAFF DEVELOPMENT SUPPORTED BY ERASMUS + KA1

„Change lives, open minds”

We are a collaboration of two educational organisations: M-Powered Projects from Ireland and PLinEu from Poland that share one common value. We believe that education is fundamental to empowering the current and future population of the European Union and to promoting growth, employability, […]

Od pomysłu do biznesu – projekty dla przedsiębiorczych kobiet

Jako partner projektu jesteśmy zaangażowani w dwie inicjatywy, których celem jest kompleksowe wsparcie kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą. Prowadzenie własnej firmy to często świetne rozwiązanie na pogodzenie obowiązków młodego rodzica z potrzebami rozwoju zawodowego. Często jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozyskanie pieniędzy na start jest zbyt […]