Ścieżka udziału w projekcie i oferowane wsparcie

Udział we wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie jest bezpłatny.

Ścieżka udziału dla każdego Uczestnika/czki będzie trwać 9 miesięcy i obejmuje następujące etapy:

Etap Irekrutacja

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego (spełnienie wymogów formalnych)
 • wypełnienie kwestionariusza samooceny oraz kwestionariusza kompetencji (ewaluacja początkowa)
 • ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu

Etap II planowanie i rozwój kompetencji społecznych

 • zawarcie umowy – wstępne określenie ścieżki wsparcia indywidualnego
 • opracowanie we współpracy z opiekunem Indywidualnego Planu Rozwoju kompetencji społecznych
 • udział w 4 modułach szkoleń: komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, przywództwo i kierowanie, komunikacja międzykulturowa
 • indywidualny i grupowy trening zarządzania karierą z certyfikowanym coachem
 • spotkania integrujące – wyjazdy i wyjścia, gra terenowa
 • szkolenie przygotowujące do podjęcia inicjatyw wolontariackich, budowanie postaw obywatelskich i zapoznanie z ideą wolontariatu
 • wizyta studyjna w organizacjach prowadzących wolontariat

Etap III – podjęcie inicjatyw społecznych

 • podsumowanie dotychczasowego udziału w projekcie oraz określenie dalszej ścieżki
 • wybór 1 z 4 ścieżek inicjatyw społecznych: wolontariat w NGO, wolontariat akcyjny, udział w projektach dla młodzieży, udział w projekcie międzynarodowym
 • realizacja min. 40 godz. wolontariatu w inspirującym środowisku (możliwość zwiększenia wymiaru godzin) dostosowanego do preferencji Uczestnika/czki
 • warsztaty metodą Desing Thinking (dla połowy uczestników)
 • ewaluacja końcowa: ponowne uzupełnienie kwestionariusza kompetencji i kwestionariusza samooceny
 • podsumowanie rozwiniętych kompetencji, wręczenie certyfikatów z opisem osiągnięć

Przez cały czas trwania Projektu Uczestnik/czka ma możliwość konsultacji i korzystania ze wsparcia indywidualnego doradcy rozwoju zawodowego i osobistego.

Zajęcia projektowe odbywać się będą w Krakowie.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia projektowe czy wolontariat.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Biurze Projektu: Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, godz. 9.00. – 15.00.
 • telefonicznie: 12 411 05 24
 • mailowo: plineu@plineu.org