Listy rankingowe

W ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

01.04.2019 – 15.08.2019

Lista rankingowa_kobiety

Lista rankingowa_mężczyźni

16.08.2019 – 16.12.2019

Lista rankingowa_kobiety_II

Lista rankingowa_mężczyźni_II

17.12.2019 – 30.12.2019

Lista rankingowa_kobiety_III

31.12.2019-31.01.2020

Lista rankingowa_IV

01.02.2020-29.02.2020

Lista rankingowa_V

01-31.03.2020

Lista rankingowa_VI

01-30.04.2020

Lista rankingowa_VII

Osobom zakwalifikowanym gratulujemy, a osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do rekrutacji.