Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 17 – 29 lat, zamieszkujących województwo małopolskie, nieaktywnych społecznie (aktywność społeczna – działalność, w charakterze członka lub wolontariusza, w organizacji działającej na rzecz dobra publicznego, takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna itp; a zatem Uczestnikami/czkami projektu mogą się stać osoby niezaangażowane w tego typu aktywności).
W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, uczące się, bezrobotne.

W szczególności do projektu zapraszamy (dodatkowe punkty przy rekrutacji):

 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieaktywne zawodowo lub pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej
 2. Osoby uczące się /studiujące na ostatnich 2 latach danego szczebla edukacji
 3. Osoby opuszczające pieczę zastępczą
 4. Osoby mieszkające w mniejszej miejscowości, uczące się i chcące pracować w dużym mieście
 5. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Odkrycie własnego potencjału
 • Poznanie interesujących osób i zbudowanie sieci kontaktów
 • Rozwój kompetencji społecznych
 • Udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie, większa swoboda poruszania się w nowych środowiskach i zespołach
 • Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności
 • Możliwość współtworzenia ciekawych projektów społecznych.