Projekt opolskie

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do kobiet które:

 • ukończyły 30 rok życia
 • aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują na terenie województwa opolskiego
 • chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu
 • 50 % miejsc zarezerwowanych jest dla osób z obszarów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. następujących gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice.

Jak można się zgłosić?

I edycja – październik 2017 rok

Aby się zgłosić do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie internetowej lidera projektu: http://pgconsulting.eu/projekty/od-pomyslu-do-biznesu-kompleksowe-wsparcie-przy-zalozeniu-dzialalnosci-gospodarczej-dla-72-kobiet-29-z-woj-opolskiego/#informacje-o-projekcie5dca-6272

Do I edycji projektu zostanie zakwalifikowanych 36 uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne. Łącznie projekt obejmie 72 osoby.

Rekrutacja do II edycji projektu przewidziana jest na styczeń 2018 r.

Na czym polega wsparcie w projekcie?

Udział w projekcie zakłada następujące działania:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 2. Coaching grupowy (24 h) – wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych, przygotowanie stabilnego i mocnego grunty do zmiany życiowej związanej z założeniem działalności gospodarczej oraz ułożenie planu działania w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym drugą formą wsparcia jest
 3. Coaching indywidualny (8 h), który pomoże we właściwym i samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczki.
 4. Przygotowanie biznes planów, ich ocena i kwalifikacja do otrzymania bezzwrotnej dotacji. W sumie w projekcie dotacje otrzyma 58 pomysłów na działalność gospodarczą. Każda dotacja to 23390 zł.
 5. Wypłata bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 390 zł
 6. Wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej polegające na:
 • opiece dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy,
 • monitoringu merytorycznym i formalno-rachunkowym przez pierwsze 12 miesięcy
 • uczestnictwie w Klubie Przedsiębiorczych Kobiet, którego celem jest upełnomocnienie kobiet w nowej roli, wsparcie emocjonalne oraz możliwość wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów, na które natrafią kobiety w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Klub będzie miał charakter grupy wsparcia i cyklicznych spotkań rozwojowych.
 •  wsparcia pomostowego – 1000 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 80 % uczestniczek)

Więcej informacji na stronie lidera projektu: http://pgconsulting.eu/aktualne-projekty/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Od pomysłu do biznesu – kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z woj. opolskiego nr RPOP.07.03.00-16-0047/16