Projekt kujawsko-pomorskie

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do kobiet które:

 • ukończyły 30 rok życia
 • aktualnie są bierne zawodowo lub są zarejestrowane w urzędzie pracy
 • zamieszkują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • chcą spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej firmy przez minimum 12 miesięcy
 • nie prowadziły działalności gospodarczej minimum przez 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu

Jak można się zgłosić?

I edycja – sierpień 2017 rok

Aby się zgłosić do projektu należy wypełnić formularz rekrutacyjny i zapoznać się z regulaminem rekrutacji. Wszystkie dokumenty będą dostępne na stronie internetowej lidera projektu: http://pgconsulting.eu/projekty/od-pomyslu-do-biznesu/

Do I edycji projektu zostanie zakwalifikowanych 36 uczestniczek spełniających kryteria rekrutacyjne. Łącznie projekt obejmie 72 osoby.

Rekrutacja do II edycji projektu przewidziana jest na październik 2017 r.

Na czym polega wsparcie w projekcie?

Udział w projekcie zakłada następujące działania:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 2. Coaching grupowy (24 h) – wzmocnienie poczucia własnej wartości, kompetencji zawodowych, osobistych i przedsiębiorczych, przygotowanie stabilnego i mocnego grunty do zmiany życiowej związanej z założeniem działalności gospodarczej oraz ułożenie planu działania w obszarze godzenia życia zawodowego z prywatnym drugą formą wsparcia jest
 3. Coaching indywidualny (4 h), który pomoże we właściwym i samodzielnym zbudowaniu kompletnego biznesplanu oraz zidentyfikuje indywidualne potrzeby szkoleniowe Uczestniczki.
 4. Przygotowanie biznes planów, ich ocena i kwalifikacja do otrzymania bezzwrotnej dotacji. W sumie w projekcie dotacje otrzyma 58 pomysłów na działalność gospodarczą. Każda dotacja to 23 390 zł.
 5. Wypłata bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 390 zł
 6. Wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej polegające na:
 • opiece dedykowanego doradcy prowadzącego przez okres 12 miesięcy od założenia firmy,
 • monitoringu merytorycznym i formalno-rachunkowym przez pierwsze 12 miesięcy
 • wsparcia pomostowego – 1000 zł miesięcznie (przez okres pierwszych 6 miesięcy dla wszystkich; przez okres kolejnych 6 miesięcy dla 80 % uczestniczek)

 

Więcej informacji na stronie lidera projektu: http://pgconsulting.eu/projekty/od-pomyslu-do-biznesu/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPKP.08.03.00-04-0021/16