KOMPROMIS NA RYNKU PRACY – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet

Celem projektu było wypracowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań, które umożliwią skuteczny powrót na rynek pracy rodzicom, głównie kobietom, po okresie przerwy związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem oraz ich aktywizację w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym i macierzyńskim. Cel ten realizowany był poprzez różne formy aktywności oferowane rodzicom, ale także pracodawcom. Działanie obejmowały: indywidualne doradztwo psychologiczne, prawne i zawodowe, szkolenia, seminaria tematyczne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem.

W sumie z oferty skorzystało 520 rodziców oraz 50 pracodawców.

Zaprosiliśmy Rodziców do skorzystania z następujących, bezpłatnych usług:

 • doradztwo psychologiczne, prawne oraz zawodowe, dzięki któremu poznasz swoje możliwości zawodowe oraz sposoby eliminowania barier uniemożliwiających godzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dziecka
 • szkolenia z obsługi komputera: różne poziomy
 • szkolenia skutecznej komunikacji: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja
 • Kobieta pracująca – warsztat rozwoju osobistego
 • warsztaty Osiedlowe Grupy Zabawowe oraz Bank Godzin: cykl warsztatów dla mam i ich dzieci, przyczyniających się do kształtowania pozytywnych relacji sąsiedzkich
 • warsztaty dla ojców i ich dzieci, mające na celu przekazanie wiedzy na temat roli ojca w wychowaniu dziecka;
 • warsztaty dla obojga rodziców i ich dzieci ułatwiające podjęcie decyzji o powrocie do pracy oraz pomagające dziecku zaaklimatyzować się w grupie rówieśniczej;
 • seminaria prezentujące możliwości rozwoju zawodowego w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim i wychowawczym oraz przedstawiające przykłady godzenia pracy zawodowej z wychowywaniem dziecka;
 • cykl spotkań w ramach Klubu Przyjaznego Rodzicom;

 

W ramach projektu powstał wortal internetowy gromadzący porady prawne, informacje dotyczące: rynku pracy, opieki nad dzieckiem oraz możliwości podejmowania zatrudnienia przez kobiety przebywające na urlopie wychowawczym.

www.pracujacyrodzice.pl

Projekt realizowany był we współpracy z dziewięcioma instytucjami partnerskimi, reprezentującymi administrację publiczną, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców.

Do skorzystania z usług w ramach Projektu zaprosiliśmy:

 • przedstawicieli biznesu wszystkich sektorów i branż;
 • przedsiębiorców;
 • kadrę zarządzającą;
 • specjalistów ds. zarządzania personelem.

Zaoferowany zakres usług to:

 • Konkurs na prestiżową markę Firmy Przyjaznej Rodzicom.
 • Warsztaty poświęcone zarządzaniu równouprawnieniem w miejscu pracy.
 • Szkolenia oraz coaching z zakresu polityki personalnej nowoczesnej firmy.
 • Seminaria poświęcone nowoczesnym formom zarządzania zasobami ludzkimi oraz dobrym praktykom z zakresu elastycznych form pracy.

Projekt  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

Zobacz archiwalną stronę projektu