Kobiety. Liderki. Obywatelki

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu KOBIETY. LIDERKI. OBYWATELKI.

W projekcie udział wzięło 15 kobiet z małopolskich wsi i miast, które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, które ze względu na swoje doświadczenie, pełnione funkcje, pracę którą wykonują, dobrze znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a więc m. in. działaczki Kół Gospodyń Wiejskich, sołtyski, radne, nauczycielki, bibliotekarki, działaczki stowarzyszeń i fundacji, pracownice instytucji kultury, oświaty, pomocy społecznej.

Dla uczestniczek projektu przygotowaliśmy:
  1. Cykl bezpłatnych szkoleń, który składał się z 5 dwudniowych warsztatów, uczących m. in.: jak projektować działania lokalne i motywować społeczność do działania; jak budować partnerstwa; w jaki sposób promować i realizować lokalne inicjatywy oraz jak określić własny potencjał i przeciwdziałać stereotypom płciowym w sferze publicznej. Szkolenia odbywały się od września do listopada 2013  w Krakowie.
  2. Zagraniczną wizytę studyjną – wyjazd do Neapolu, do włoskiego partnera projektu, Gruppo d’Acquisto Solidale FRIARIELLI (grudzień 2013).  Była to niezwykła okazja do zapoznania się z dobrymi praktykami i nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu animacji działań lokalnych.
  3. Spotkanie networkingowe z  przedstawicielkami różnych instytucji i organizacji, podczas którego można było podzielić się doświadczeniami z innymi liderkami lokalnymi, nawiązać współpracę,  zdobyć nowe informacje i inspiracje do dalszych działań (10 maja 2014).
  4. Możliwość przygotowania własnych projektów społecznych, które zostały objęte doradztwem przez ekspertki ze Stowarzyszenia PLinEU.  W ramach cyklu szkoleniowego Uczestniczki przygotowały koncepcję swoich własnych projektów społecznych, które realizowały po ukończeniu kursu (były to dowolne inicjatywy lokalne np. imprezy tematyczne, warsztaty,spotkania).
  5. Portal internetowy, który stanow bazę wiedzy na temat organizowania działań o charakterze lokalnym oraz dobrych praktyk – krajowych i zagranicznych – w tym zakresie. Na portalu każdy znajdzie przydatne informacje m. in. o etapach projektowania i realizacji działań lokalnych, promocji i realizacji różnego typu działań, a także filmy ze zrealizowanych przez uczestniczki projektu wydarzeń. Zapraszamy na  www.liderki.org

Zobacz pełną ofertę >>> Oferta

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa i zasadami rekrutacji >>> Regulamin