Innowacja w PLinEU

Od sierpnia 2015 roku realizowaliśmy projekt „Innowacja w PLinEU”, który dotyczył rozwoju kompetencji kadry trenerskiej i administracyjnej naszego Stowarzyszenia.

Skąd pomysł?

Rok 2014 był dla nas czasem intensywnej pracy i rozwoju oraz pierwszym rokiem wdrażania nowej strategii, otwarcia się na innowacyjne podejście szkoleniowe, które zakłada realizację programów rozwojowych dla różnych grup wiekowych (m.in. zrealizowaliśmy pierwszy projekt skierowany do seniorów, którego celem było kształtowanie trwałych nawyków zdrowego stylu życia opartych na aktywności fizycznej, równowadze emocjonalnej, a także na zdrowym żywieniu).

Praca z nowymi grupami, nowe metody i współpraca z partnerami zagranicznymi zaowocowały pomysłem na nowy projekt rozwojowy dla członków i pracowników Stowarzyszenia. W Stowarzyszeniu PLinEU zrzeszamy trenerów, coachów, psychologów, specjalistów ds. human resources, menadżerów. Od początku swojej działalności jesteśmy organizacją uczącą się. Dbamy o ciągły rozwój kompetencji i umiejętności zarówno kadry trenerskiej, menadżerskiej i administracyjnej. W tym rozwoju chodzi nam o to, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby edukacyjne naszych grup docelowych, aby zawsze być w nurcie celów edukacyjnych stawianych przez polityki krajowe i europejskie, a także aby dbać o potrzeby rozwojowe naszej kadry.

Co zrobiliśmy?

„Innowacja w PLinEU” to projekt, dzięki któremu podnieśliśmy nasze kompetencje szkoleniowe w zakresie usług oferowanych w obszarze Life Balance, co pozwoli nam wzbogacić ofertę edukacyjną, poszerzyć grupy odbiorów naszych działań oraz wzmocnić współpracę ponadnarodową.

Ważnym obszarem, którego dotyczył projekt był także rozwój umiejętności związanych z administrowaniem projektami międzynarodowymi i swobodnym poruszaniem się w środowisku międzynarodowym. Mamy doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (6 projektów), natomiast dotychczas działalność ta koncentrowała się w grupie osób zarządzających Stowarzyszeniem. W projekcie „Innowacja w PLinEU” mogliśmy rozwinąć kompetencje kadry administracyjnej Stowarzyszenia w tym zakresie.

 

Projekt „Innowacja w PLinEU” realizowany był w partnerstwie międzynarodowym z ProActivate Irland – pozarządową organizacją non profit, która powstała w celu koordynowania projektów szkoleniowych w zakresie aktywnego starzenia się i nauki międzypokoleniowej, rozwoju młodzieży, zrozumienia kulturowego i współpracy oraz propagowania idei przedsiębiorczości.

W ramach projektu więliśmy udział w następujących kursach i szkoleniach , organizowanych przez ProActivate w Galway w Irlandii:

  • „Innowacyjne kompetencje trenerskie w pracy z młodzieżą i osobami 50+ ” – kurs dla trenerów i coachów rozwijający umiejętności i podnoszący kompetencje związane z pracą z nowymi grupami docelowymi tj. absolwentami różnych poziomów nauczania oraz z osobami +50.
  • Kurs rozwoju kompetencji trenerskich w propagowaniu przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz rozwój warsztatu trenerskiego związanego z tworzeniem i prowadzeniem innowacyjnych programów szkoleniowych poświęconych postawom przedsiębiorczym, które przede wszystkim kierowane są do młodych ludzi ucząc ich pro aktywności, umiejętności podejmowania inicjatywy, dokonywania wyborów.
  • Kurs kompetencji instruktorskich w pracy z osobami 50+ na bazie Healthy Active Living for Seniors, rozwijający warsztat trenerski/coachingowy związany z tworzeniem kompleksowych programów kształtowania nawyków zdrowego stylu życia.

Pracownicy Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach, których celem było przełamywanie barier językowych, kulturowych oraz rozwijanie kompetencji związanych z przygotowaniem i realizacją projektów międzynarodowych:

  •  Communication in multicultural environment
  • Coordination of international projects

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt „Innowacja w PLinEU”” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS