O projekcie

Projekt „III wiek dla IV wieku” to inicjatywa wspierana przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU i skierowana do osób powyżej 60 roku życia.

Przez dwa miesiące grupa aktywnych seniorów/seniorek będzie przygotowywać się do pełnienia funkcji Animatora/animatorki* osób w wieku senioralnym. W kolejnych m-cach będziemy wspólnie organizować zajęcia aktywizujące osoby starsze na terenie miasta Krakowa np. warsztaty artystyczne, wyjścia do teatru, spotkania przy herbacie.

Oferujemy program zajęć obejmujący m.in.:

– zajęcia poprawiające sprawność fizyczną prowadzone przez profesjonalnych instruktorów/fizjoterapeutów,

– zajęcia z zakresu technik rękodzielniczych,

– zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem, technik ćwiczenia pamięci i budowania relacji z innymi,

– wyjścia do teatru i na inne wydarzenia kulturalne.

Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu w środy i piątki od godz. 10 do ok. godz. 12.00.

Projekt trwa od października 2017 do marca 2018.

Udział jest bezpłatny !

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Krakowa.

  • Zaczynamy od 25.10.2017 r. (środa)
  • Zgłoszenia do udziału w projekcie do 18.10.2017 r. (środa)
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji 20.10.2017 r. (piątek)

*Animator/animatorka to osoba, która aktywnie towarzyszy osobom w wieku senioralnym, zachęca
do aktywności, organizuje lub prowadzi zajęcia.