Active I

Active I – Healthy Active Living for Seniors (www.active-i.eu) to międzynarodowa inicjatywa finansowana przez Unię Europejską.  Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU wraz z partnerami przeprowadzili badania oraz opracowali raport opisujący potrzeby seniorów w zakresie kluczowych obszarów składających się na zdrowy styl życia: aktywność fizyczna, zdrowie emocjonalne i psychiczne oraz zdrowa dieta. Na tej podstawie powstał kompleksowy program mający na celu podniesienie świadomości seniorów na temat zasad zdrowego stylu życia.

Program szkolenia do pobrania tutaj.

Plan 50+

W ramach projektu Active I powstało również narzędzie on-line (planer) do samodzielnego planowania aktywności fizycznej oraz zdrowej diety, które zostało udostępnione dla seniorów w całej Europie. Planer pozwala użytkownikowi ocenić początkowy stan zdrowia, a następnie stworzyć swój własny program ćwiczeń: fizycznych, mentalnych oraz dietetycznych zmierzający do podniesienia jakości życia na wyższy poziom. Plan50+ pozwala następnie śledzić indywidualny postęp względem ustalonego programu. Zawiera również materiały edukacyjne wspierające użytkowników w prawidłowym planowaniu przemiany.

Planer dostępny jest na stronie www.plan50plus.eu

 

 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja i teksty na stronie odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

activeIlogoLLPlogoEU