Activate Inactive

Podstawowym celem projektu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie motywacji.

Jak inspirować innych działania? Jak zachęcać do podejmowania działania, które na lepsze zmieni nasze życie?

Takie pytania stawiali sobie partnerzy przygotowując projekt. Następnie w trakcie wspólnych spotkań i warsztatów dzieliliśmy się swoją wiedzą i praktyką dotyczącą metod, narzędzi, konkretnych rozwiązań, które są stosowane przez różnych profesjonalistów (doradców zawodowych, coachów, psychologów itp.) w pracy z innymi ludźmi. Razem szukaliśmy punktów wspólnych i różnic, które wynikają z tego, że pracujemy w różnych krajach, mamy do czynienia z innymi grupami docelowymi, z różną specyfiką rynku pracy i standardów życia. To co nas połączyło, to przekonanie, że wszystko, każde działanie zaczyna się od motywacji, to ją należy odnaleźć i pobudzić, aby pomagać ludziom poszukującym wsparcia na różnych etapach swojego życia.

W projekcie dużo czasu poświęcaliśmy osobom długotrwale bezrobotnym i tego jak na nowo inspirować i zachęcać ich do poszukiwania pracy

Ważnym elementem naszego projektu było także zainicjowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami instytucji rynku pracy. Projekt zgromadził trenerów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych oraz przedstawicieli rynku pracy z trzech krajów europejskich.

Zrealizowane działania:

  1. Organizacja serii międzynarodowych warsztatów poświęconych narzędziom motywacyjnym.
  2. Opracowanie innowacyjnego programu szkoleniowego dotyczącego pracy na motywacji.
  3. Organizacja seminariów upowszechniających nowy program szkoleniowy dotyczący motywacji.
  4. Organizacja międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce motywacji, w szczególności motywacji osób poszukujących pracy.

Partnerzy:

  • ProActivate, Galway, Irlandia – Lider
  • Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH, Dresden, Niemcy – Partner
  • Agencia Publica Administrativa Local Sociocultural , De Educación Y Empleo; Ronda, Hiszpania – Partner


Strona projektu

Program „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci

eu_flag_llp_en-01