Misja

Dążymy do tego, by każdy miał realne szanse spełnienia się na polu osobistym, społecznym i zawodowym.

Aktywizujemy i inspirujemy do poszukiwania indywidualnych rozwiązań w godzeniu ról osobistych i zawodowych.

Wspieramy organizacje, które działają w duchu równych szans i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju naszego społeczeństwa.

To nasza misja, którą realizujemy poprzez:

  • wdrażanie kompleksowych rozwiązań z zakresu Work Life Balance, dla tych którzy chcą żyć świadomie, w harmonii z sobą i otoczeniem,
  • kształcenie i rozwój specjalistów w zakresie nowoczesnych rozwiązań z obszaru Work Life Balance
  • rozwój i popularyzację idei Work Life Balance
  • wspieranie inicjatyw na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie kobiet, w tym stymulowanie aktywności zawodowej kobiet oraz rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, upowszechnianie partnerskiego modelu rodziny, promowanie aktywności kobiet w sferze publicznej i społecznej. Ponadto, dążymy do promowania różnorodności oraz wdrażania rozwiązań na szczeblu administracji lokalnej i regionalnej, które oddziaływują na aktywizację i reaktywizację zawodową kobiet.

 

Zobacz: Statut PLinEU