Ludzie

PLinEU Centrum Dobrego Życia tworzy grupa aktywnych, społecznie zaangażowanych, wierzących w cel i misję swojej pracy ludzi. Pracownicy, współpracownicy i członkowie stowarzyszenia to doświadczeni:

  • specjaliści z zakresu Work Life Balance
  • eksperci w dziedzinie polityki równości płci i problematyki antydyskryminacyjnej
  • wykładowcy i trenerzy m. in.: w zakresie budowania potencjału organizacji pozarządowych, zarządzania projektami, budowania partnerstw, animowania lokalnej społeczności oraz pozyskiwania funduszy, komunikacji i animacji społecznej, rozwoju osobistego.
  • doradcy zawodowi, coachowie godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz  rozwoju zawodowego i osobistego
  • specjaliści z zakresu integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Zarząd Stowarzyszenia

  • Sylwia Tałach-KubasPrezeska Zarządu

  • Elżbieta Zadęcka-Cieślik Wiceprezeska Zarządu

  • Jola NosalCzłonkini Zarządu