Historia

Działamy od 2003 roku. Nasze stowarzyszenie powstało z inicjatywy czterech młodych, aktywnych zawodowo mam, które po urodzeniu dziecka/dzieci, dostrzegły trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym i postanowiły coś z tym zrobić. Zarówno dla siebie jak i dla innych rodziców znajdujących się w podobnej sytuacji. Zdecydowały się one założyć organizację pozarządową, jako tę, w której łatwiej będzie wprowadzić elastyczne formy zatrudnienia oraz doszły do wniosku, że skoro tak bardzo dotknął je problem powrotu po urlopach macierzyńskich i wychowawczych do pracy, to może inni rodzice też mają z tym kłopot i można im pomóc. W 2005 roku wymyśliły i zdobyły dofinansowanie na realizowanie projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”. Od tego czasu nasze stowarzyszenie skutecznie rozwija działalność zmierzającą do zwiększania aktywności zawodowej, społecznej i publicznej kobiet oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym. W tym zakresie PLinEU jako partner brało udział w dwóch projektach Od pomysłu do biznesu – projekty dla przedsiębiorczych kobiet w województwie kujawsko-pomorskim i opolskim oraz uczestniczy w 3 – letnim projekcie międzynarodowym Men in Care. Workplace support for caring masculinities (MiC).

W ciągu ostatnich kilu lat stowarzyszenie rozszerzyło swój zakres działania włączając nowe grupy: seniorów i młodzież. Obecnie PLinEU prowadzi Centrum Aktywności Seniora, przy ulicy Kasprowicza 9a/1 w Krakowie oraz jest partnerem w projekcie międzynarodowym „Actimentia”.

PLinEU koordynuje projekt skierowany do młodzieży mieszkające w województwie małopolskim – Odkrywam Potencjał Podejmuję Inicjatywy.

W grudniu 2021 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę na PLinEU Centrum Dobrego Życia.