O nas

PLinEU Centrum Dobrego Życia (dawniej Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU) od 19 lat realizuje projekty i wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance. Szukając nowatorskich rozwiązań nawiązujemy współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami/ekspertkami różnych dziedzin.

W ramach naszych działań poszukujemy najlepszych sposobów aktywizacji oraz wsparcia dla osób opiekujących się osobami zależnymi np. dziećmi. Inspirujemy inne organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby indywidualne do wdrażania najlepszych rozwiązań sprzyjających równowadze w życiu osobistym i zawodowym oraz równości szans kobiet i mężczyzn. Zachęcamy do stawiania celów, podejmowania własnych inicjatyw, realizowania pasji. Naszą ofertę współtworzymy wraz z uczestniczkami i uczestnikami naszych działań.

Wspieramy również inne organizacje pozarządowe w profesjonalnym rozwoju.
Dotychczas wsparliśmy ponad 1500 osób, 500 organizacji i firm.