CAS „Aktywni Seniorzy Razem” – udoskonalenie

Centrum Aktywności Seniorów „Aktywni Seniorzy Razem” działa przy stowarzyszeniu PLinEU od stycznia 2019 roku. Powołanie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Krakowa w wieku 60+, którzy chcą być aktywni w różnych dziedzinach życia.

W CAS organizowane są zajęcia i wycieczki o różnorodnej tematyce. To również przestrzeń, w której osoby w wieku emerytalnym mogą […]

Spotkanie w ramach projektu Men in Care

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Diversity Hub zapraszają do wzięcia udziału w dyskusji, która odbędzie się 30 września 2019 w Instytucie Socjologii UJ, ul Grodzka 52, II piętro, sala 79, w godzinach od 9.00 do 12.00.

Spotkanie dotyczyć będzie rozwiązań, strategii oraz polityk jakie zostały już wprowadzone w […]

„Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” – listy rankingowe

W ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy […]

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zapraszamy do złożenia oferty, która pozwoli ustalić cenę […]