ROZEZNANIE RYNKU NA PSYCHOLOGA W RAMACH PROJEKTU „ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY”

W związku z realizowanymi działaniami poszukujemy psychologa, który przeprowadzi wsparcie psychologiczne (kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne) w ramach projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I. Osi Priorytetowej: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: […]

Rozeznanie rynku na trenerów szkoleń miękkich w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

W ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Praesterno – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, […]

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy”

W ramach projektu „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PlinEU (Lider projektu) w partnerstwie z Fundacją Praesterno – Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno w Krakowie, […]