Szkolenie study-life balance

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowującym do pracy ze studiującymi i pracującymi na uczelniach rodzicami. Warsztat skierowany jest do doradców/doradczyń zawodowych, psychologów, pracowników Akademickich Biur Karier, działów kadr oraz osób zainteresowanych wspieraniem rodziców w harmonijnym godzeniu życia zawodowego/uczenia się i życia rodzinnego.

Szkolenie będzie prowadzone w metodologii coachingowej i da możliwość poznania wybranych narzędzi coachingowych.

Termin: 13.11.2015 godz. 11.00 – 16.00 i 14.11.2015 10.00 – 16.00

Miejsce: Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 1, Kraków.

Koszty: udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu do Krakowa, noclegi (dla osób spoza Krakowa) oraz wyżywienie podczas warsztatów (przerwy kawowe, lunch).

Cel: wyposażenie uczestników/uczestniczek szkolenia w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia pracy służące do skutecznego wspierania rodziców studiujących i pracujących na uczelniach.

Ramowy program:

 1. Wprowadzenie do pracy grupowej
 2. Wprowadzenie do tematyki godzenia edukacji lub/i pracy na uczelni z życiem rodzinnym
 3. Godzenie ról rodzinnych i nierodzinnych
 4. Ustalanie własnych priorytetów życiowych
 5. Budowanie partnerskich relacji w związku
 6. Sieciowanie rodziców na uczelni na rzecz rozwiązań umożliwiających pogodzenia nauki oraz opieki i wychowywania
 7. Wypracowanie własnej strategii godzenia nauki oraz opieki i wychowania dziecka
 8. Realne możliwości wspierania rodziców w opiece nad dzieckiem poprzez program „Maluch na Uczelni”

Forma pracy: szkolenie będzie miało aktywny charakter, stosowane metody to mini wykłady, ćwiczenia, dyskusje, odgrywanie ról. Wszyscy uczestnicy otrzymają „Przewodnik dla studiujących i pracujących naukowo rodziców”, scenariusze warsztatów oraz „Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie skutecznych metod pracy z rodzicami studiującymi i pracującymi na uczelni (w tym metod coachingowych)
 • dostęp do gotowego programu szkoleniowego dla studiujących i pracujących na uczelni rodziców, który można wykorzystać w całości lub jako element uzupełniający dla innych szkoleń i warsztatów.
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na warsztaty prosimy wysłać e-mail na adres: marta.chlanda@plineu.org

tel. 12 411 05 24

Prowadzenie:

Jolanta Nosal – psycholog,  certyfikowany coach, licencjonowany doradca zawodowym. Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w publicznych
i prywatnych instytucjach rynku pracy, w licznych projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w biznesie. Od 2005 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „PLinEU”, wspierając zrównoważony rozwój osobisty i zawodowy rodziców będących uczestnikami projektów. Specjalizuje się w coachingu rozwoju zawodowego
i osobistego oraz poradnictwie zawodowym i integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Ukończyła liczne szkolenia z doradztwa zawodowego, coachingu i dynamiki grup prowadzone przez wybitnych specjalistów z Francji, Anglii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także cykl szkoleń w ramach Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji.

Sylwia Tałach-Kubas – trenerka, specjalistka zarządzania personelem, członkini Zarządu Stowarzyszenie Doradców Europejskich „PLinEU”. Ukończyła Kurs Trenerów Zarządzania „MATRIK”. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, menatal well being, work-life balance. Jest absolwentką pierwszego w Polsce Programu Mentoringu dla Kobiet Przedsiębiorczych „Vital Voices” organizowanego przez Fundację Hillary Clinton.

 

 

belka logo RGB Uczelnia Przyjazna Rodzicom poprawiona