Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

W związku z realizacją projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zapraszamy do złożenia oferty, która pozwoli ustalić cenę rynkową usługi cateringowej.

Szczegółowe wymagania znajdują się w załączonym poniżej formularzu.

Formularz rozeznania rynku