O PROJEKCIE

Uczelnia Przyjazna Rodzicom to projekt społeczny, realizowany przez nasze Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości i rozwiązań, które sprzyjają godzeniu nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi, a także zwrócenie uwagi na problemy dotykające młodych rodziców studiujących oraz pracujących na polskich uczelniach.

Uczelnia_logo_prostokąt

W tym roku realizujemy II edycję projektu Uczelnia Przyjazna Rodzicom.  W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez studiujących i pracujących na uczelniach rodziców oraz głosy różnych środowisk akademickich Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na początku 2015 roku program „Maluch na uczelni”.  Program ten wspiera tworzenie żłobków, klubików dziecięcych i zatrudnianie opiekunów dziennych na uczelniach oraz promuje koncepcję study life balance.

W 2015 r. na 43 uczelniach powstaną miejsca opieki nad dziećmi. Na tworzenie miejsc opieki przy uczelniach zostanie przekazanych 9,2 miliona złotych. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

W ramach II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Rodzicom promujemy rozwiązania dotyczące łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni” Dla studiujących rodziców przygotowaliśmy praktyczny poradnik, w którym znajdą odpowiedzi na pytania dotyczące swoich praw i możliwości, inicjatyw jakie mogą podejmować na rzecz swojego środowiska oraz rozwiązań indywidualnych z zakresu godzenia edukacji z wychowywaniem i opieką nad dziećmi.

Dla pracowników uczelni, doradców z Akademickich Biur Karier, psychologów, trenerów i wszystkich którzy chcieliby w swojej pracy wspierać studiującyh rodziców, przygotowaliśmy warsztaty study-life balance.


W pierwszej edycji projektu Uczelnia Przyjazna Rodzicom (rok 2014) postawiliśmy sobie następujące cele:

 1. Identyfikacja dobrych praktyk uczelni w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających studentom i doktorantom będącym rodzicami godzenie nauki i pracy badawczej z wychowywaniem dzieci .

Poszukujemy dobrych rozwiązań stosowanych przez polskie uczelnie, które ułatwiają młodym rodzicom funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej. W tym celu przygotowaliśmy Konkurs Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” adresowany do szkół wyższych z całego kraju. Chcieliśmy wyróżnić uczelnie, które aktywnie poszukują i wdrażają skuteczne rozwiązania w zakresie wspierania studentów i doktorantów będących rodzicami w godzeniu nauki i pracy badawczej z życiem rodzinnym oraz gotowe są podzielić się wypracowanymi rezultatami.

Wyniki konkursu

2. Promocja i upowszechnianie sprawdzonych, dobrych rozwiązań.

Aby upowszechniać wiedzę na temat możliwości i rozwiązań wspierających młodych rodziców, którzy łączą studia lub prace badawczą z wychowywaniem dzieci przygotowaliśmy Podręcznik Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazne Rodzicom”, w którym opisane są najlepsze praktyki stosowane przez uczelnie, a także rekomendacje i wytyczne dla wszystkich szkół wyższych, w jaki sposób dostosowywać przestrzeń akademicką do potrzeb studiujących i pracujących rodziców.

3. Zwiększenie świadomości i umiejętności doradców zawodowych i innych pracowników zatrudnionych na uczelniach, dotyczących możliwości wspierania studentów w godzeniu nauki i rodzicielstwa, a w przyszłości pracy i rodzicielstwa.

W tym celu zorganizowane zostały warsztaty „Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, dla doradców zawodowych  zatrudnionych na uczelniach. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznali konkretne narzędzia i metody pracy indywidualnej i grupowej z osobami, które muszą godzić wiele obowiązków wynikających miedzy innymi z tego, że są rodzicami.

Więcej o coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego


Patronat medialny:

Logo_FA_kolor      semestr_w-zn-kontra

Partnerzy wspierający:

kobiety_nauki_logo_male              logo_fundacja_male