Inicjatywy społeczne

Jak to się stało, że uczestnicy projektu „Życie to działanie – aktywni Seniorzy razem” zaangażowali się społecznie?

Ostatnie dwa etapy Akademii Aktywności 60+ były poświęcone budowaniu i wdrażaniu planów zaangażowania społecznego. Celem spotkań było zaangażowanie uczestników w budowanie własnej wizji aktywności społecznej. Praca podzielona została na etapy:

  • budowanie wizji i określanie pożądanych rezultatów w oparciu o pracę na zasobach i wartościach;
  • precyzowanie celów;
  • planowanie strategii pokonywania barier wewnętrznych i zewnętrznych;
  • planowanie działań;
  • monitorowanie kolejnych kroków w ramach podejmowanych działań.

Spotkania grupowe i indywidualne polegały na planowaniu aktywności społecznej, w tym wolontariatu i innych form integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej. Każdy z uczestników  opracował swój Indywidualny Plan Aktywności Społecznej, niezależnie od tego, czy jego działania podejmowane były indywidualnie czy grupowo. Większość uczestników wybrała pracę w małych zespołach projektowych. Zgodnie z założeniami projektu przewidziano 3 możliwe ścieżki działania:

  • organizacja wydarzenia integracyjnego promującego zdrowe, aktywne starzenie się;
  • wolontariat, w tym wolontariat akcyjny;
  • opracowanie projektu do budżetu obywatelskiego, ukierunkowanego na wpływ na swoje otoczenie m.in. związane z zaspokajaniem potrzeb Seniorów.

W efekcie pracy w grupach powstało łącznie 30 Indywidualnych Planów Aktywności Społecznej (po 15 w Krzeszowicach i Krakowie).

GRUPA KRZESZOWICKA:

1. Taneczne spotkanie integracyjne – impreza Andrzejkowa:

Grupa mająca za zadanie zorganizować wydarzenie integracyjne składała się z  6 uczestniczek. Ostatecznie na motyw przewodni imprezy wybrano przebieraną zabawę Andrzejkową, poprzedzoną pokazem i przyspieszonym kursem tańców bretońskich oraz prezentacją założeń zdrowego stylu życia gościom. Każdy z uczestników Akademii mógł zaprosić osoby towarzyszące, z którymi dzielono się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu. Organizatorzy zadbali o własnoręcznie przygotowane, zdrowe przekąski. Po części oficjalnej rozpoczęły się tańce i zabawa; nie zabrakło także wróżb andrzejkowych. Wydarzenie integracyjne niewątpliwie przysporzyło uczestnikom wiele radości i przyczyniło się do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.

2. Zagospodarowanie ścieżek turystycznych w okolicy Krzeszowic

Krzeszowice położone są w okolicy o wyjątkowych walorach turystycznych, kulturowych oraz przyrodniczych (www.um.krzeszowice.pl). Jednak ścieżki turystyczne w tym regionie nie są przystosowane do potrzeb osób starszych: brakuje ławeczek, punktów wypoczynkowych a niektóre trasy są słabo oznakowane lub zarośnięte, co utrudnia ich dostępność.

Wśród uczestników Akademii Aktywności 60+ znalazło się kilka osób, które angażują się w krzeszowickim Klubie Podróżnika lub dla których odkrywanie uroków okolicy podczas spacerów lub marszu nordic walking, to wielka pasja. Zauważyli oni silną potrzebę poprawy infrastruktury ścieżek turystycznych wokół Krzeszowic, a następnie promowania ich wśród osób starszych. Opracowali dwa przedsięwzięcia warte szczególnej uwagi:

  • nowe ścieżki turystyczne wokół Krzeszowic – m. in. w okolicy os. Czatkowice i Bartlówki. Ścieżki powinny być przystosowane dla pasjonatów spacerów, pieszych wycieczek, miłośników lokalnej historii;
  • ustawienie ławek drewnianych oraz stworzenie miejsc odpoczynku turysty przy popularnych trasach spacerowych i szlakach, przebiegających przez teren gminy Krzeszowice, np. przy Drodze Szwedzkiej czy w okolicach Bramy Zwierzynieckiej.

Pomysłodawcy postanowili zacząć od przygotowania dokładnego planu terenu i sporządzenia mapek zawierających dokładne przebiegi tras, łącznie ze znajdującymi się na niej atrakcjami i informacjami historycznymi, miejscami do ćwiczeń, ławkami, stolikami. Następnym kamieniem milowym do realizacji celu jest pozyskanie funduszy na przystosowanie owych tras, a tym samym przygotowanie stosownego wniosku i znalezienie odpowiedniej liczby osób popierających projekt. Gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostaną podjęte prace nad ścieżką turystyczno-krajoznawczą w okolicy osiedla Czatkowice. Dzięki wiedzy i umiejętnościom osób zaangażowanych w projekt, możliwe jest wyszukanie istotnych informacji w sieci, stworzenie ciekawego wniosku, popartego właściwymi argumentami i dokumentami, który ma duże szanse na realizację (postulat utworzenia ścieżki zyskał już wstępne poparcie Burmistrza Gminy Krzeszowice, gdy został zaprezentowany przez P. Jadzię na spotkaniu podsumowującym Akademię Aktywności 60+). Zagospodarowanie choć jednej wzorcowej trasy dla Seniorów niesie ze sobą wiele korzyści nie tylko dla mieszkańców Krzeszowic, ale także dla osób przyjezdnych. Trasa ma bowiem również na celu promowanie gminy i odkrywanie jej zakątków przez osoby, które do tej pory nie znały okolicy.

Projekt zostanie opracowany w formie wniosku o przezywanie środków na zagospodarowanie tras do Urzędu Gminy Krzeszowic. Budżet Gminy Krzeszowice na projekty senioralne w 2017 roku wynosi 13 tys. złotych. Uczestnicy Akademii są zdeterminowani, aby aplikować o znaczną część środków, aby sfinansować ww. inicjatywy.

3. Grupy aktywności fizycznej Seniorów – lokalizacje: Rudno, Tenczynek, Niegoszowice

Uczestnicy Akademii Aktywności 60+ przez 3 miesiące mieli zajęcia gimnastyczne 2 razy w tygodniu; w tym czasie byli także na 2 wycieczkach. Niektórzy już wcześniej zdawali sobie sprawę z tego, jak ważna jest aktywność fizyczna i już wcześniej uprawiali spacery, jazdę na rowerze czy inne aktywności poprawiające kondycję fizyczną. Ci, którzy wcześniej nie mieli nawyków aktywnego spędzania czasu, poczuli radość ze wspólnych ćwiczeń i spacerów w trakcie trwania projektu. Jedną z propozycji, która cieszy się dużym poparciem, jest zorganizowanie grupy nordic walking. Jedna z uczestniczek – P. Lidia jest gotowa sama przeszkolić chętnych z tej techniki. Taka grupa powstanie w 2017 roku w Tenczynku. Zaś w miejscowości obok – w Rudnie, małżeństwo P. Kasia i Wiesław chcą zorganizować kolejną grupę osób, które umawiają się na różne aktywności, nie tylko nordic walking, ale także rower, wspólne bieganie itp. Chcą zaplanować różne aktywności i różne poziomy grup w poszczególnych dniach tygodnia. Ich plan działania opiera się na bogatej sieci towarzyskiej w okolicy Rudna i Tenczynka, ale do wspólnych ćwiczeń chcą zachęcać także mniej aktywnych do tej pory mieszkańców. Aby przekonać kandydatów do swojej inicjatywy planują wydarzenie integracyjne z elementami różnych form aktywności fizycznej i zajęcia pokazowe, które mogą pomóc przełamać bariery. Pani Danusia z Niegoszowic musiała dojeżdżać na zajęcia do Krzeszowic aż 9 kilometrów. Po zakończeniu projektu chciałaby w swojej miejscowości (w lokalnej świetlicy) zainicjować grupę, która będzie spotykać się raz lub 2 razy w tygodniu na gimnastykę profilaktyczną, podobną w jakiej uczestniczyła w Krzeszowicach. W jej okolicy jest więcej osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

4. Senioralny blog kulinarny

Podczas warsztatów kulinarnych okazało się, że w grupie jest kilka osób, które przywiązują dużą wagę do zdrowego żywienia, znają ciekawe przepisy, którymi chętnie się dzielą i chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie zdrowej i smacznej żywności, dostosowanej także do wieku. Przedstawicielką grupy, która wyszła pomysłem utworzenia bloga kulinarnego jest P. Ula, która ma wykształcenie gastronomiczne a gotowanie to jej wielka pasja. Każdemu znane jest powiedzenie ,,w zdrowym ciele, zdrowy duch”, a by utrzymać zdrowe ciało, szczególnie w wieku senioralnym, ważna jest odpowiednio zbilansowana dieta, pozwalająca na utrzymanie właściwej wagi i prawidłowego funkcjonowania metabolizmu. Na rynku można znaleźć wiele znakomitych książek kucharskich, w których znajdziemy przepisy na każdą kieszeń i gust kulinarny, ale jak wiadomo, nic nie smakuje lepiej jak sprawdzone, domowe przepisy, które z chęcią spożywa się w gronie rodziny czy przyjaciół. Tak powstał pomysł stworzenia bloga kulinarnego, na którym Seniorzy dzieliliby się swoimi przepisami i sztuczkami kulinarnymi.   Aby przepisy były bardziej przystępne i zrozumiałe zostaną poparte fotografiami i filmikami, by nie było żadnych wątpliwości co do wykonania i efektu końcowego potrawy. Opracowanie i prowadzenie bloga w formie, która będzie dla wszystkich zrozumiała, to nie lada wyzwanie. Krokiem milowym jest znalezienie osoby, która zweryfikuje strukturę bloga i będzie nim administrować. Uczestnicy Akademii nie posiadają takich umiejętności, ale są chętni aby się nauczyć. Z pomocą przyszła jedna z animatorek, która ma doświadczenie w administrowaniu tego typu stron. Zadeklarowała swoje wsparcie i pomoc w stawianiu pierwszych blogowych kroków. Obecnie mamy zdjęcia potraw, które zostały przygotowanie w ramach warsztatów i imprez akademickich. Została zakupiona domena seniorzygotuja.pl. Koordynatorka porządkuje przepisy więc jest szansa, że pilotażowa wersja bloga ruszy już niebawem.

GRUPA KRAKOWSKA:

1. Wydarzenie integracyjne w Czasławiu

W krakowskiej edycji Akademii, do grupy wydarzenie integracyjne, zgłosiło się 9 osób. Na spotkaniach grupowych ustalono tematykę imprezy. Spośród licznych propozycji (m.in. wyjazd na pole golfowe, warsztaty rękodzieła, wieczorek poetycki), zwyciężyła opcja wyjazdu do podkrakowskiego Czasławia, gdzie znajduje się stadnina koni. W programie znalazły się warsztaty pieczenia świątecznych pierników, tworzenie bożonarodzeniowych wieńców oraz gry integracyjne. Jednak najważniejszym celem wycieczki było zaprezentowanie zaproszonym gościom idei projektu oraz wiedzy, którą uczestniczki zdobyły podczas kursu. Odbył się także spacer. Spotkanie w Czasławiu było równocześnie pożegnaniem, ponieważ było to ostatnie spotkanie w ramach projektu, a przynajmniej z nami, organizatorami. Już dochodzą nas słuchy, że absolwentki Akademii spotykają się na nordic walking w parku oraz planują wspólnie kontynuować gimnastykę, co nas bardzo cieszy. Bardzo nas to cieszy!

2. Opracowanie programu szkoleń dla seniorów wolontariuszy

Grupę projekt obywatelski wybrały osoby bardzo wrażliwe, empatyczne, które w swoim życiu zetknęły się z problemem samotności i izolacji osób starszych; p. Przemka i p. Krysia regularnie opiekują się samotnymi osobami starszymi. Wspólnie ustaliłyśmy, że to co najbardziej porusza uczestniczki, to fakt, że oferowana przez instytucje pomocy społecznej forma wsparcia, w niewystarczającym stopniu odpowiada potrzebom osób starszych, samotnych, często mniej sprawnych ruchowo. Mamy tu na myśli osoby w wieku powyżej 75+, często nie wychodzące z domu, mające mało lub żadnego wsparcia ze strony rodziny. Takie osoby potrzebują nie tylko usług pielęgniarskich, dużym problemem jest brak kontaktów społecznych, niewystarczająca uwaga i brak możliwości porozmawiania, podzielenia się problemami i odczuciami. Osoby takie potrzebują także wskazówek, jak przez proste ćwiczenia w domu zadbać o zachowanie sprawności ruchowej, przydatne mogą być także techniki relaksacyjne i inne metody relaksacji np. muzykoterapia, które pomogą zmniejszyć lęki, lepiej oswoić samotność. Uczestniczki uważają, że aby umiejętnie towarzyszyć takim osobom potrzebowałyby poprawić swoje umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, ale także asertywności. Dodatkowo chcą wymieniać się także umiejętnościami kreatywnymi, w tym jak wspólnie robić rękodzieło, jakie przepisy nadają się do łatwego przygotowania zdrowych posiłków na różne okazje. Projekt został roboczo nazwany: „60+ pomaga 70+”. Ze zidentyfikowanych potrzeb powstał zarys programu szkoleń obejmujący zarówno zajęcia z ekspertami, jak też wymianę dobrych praktyk między uczestnikami. Będzie on obejmował zajęcia z: gimnastyki profilaktycznej, relaksacji, komunikacji bez przemocy, warsztatów kreatywnych, dodatkowo moduł: praktyczne informacje z zakresu profilaktyki zdrowia, kultury i sztuki. Łącznie przewidziano 36 godz. zajęć z ekspertami i 27 godz. zajęć dobrych praktyk. Program szkoleń będzie trwał 2-3 miesięcy, przy spotkaniach 2 razy w tygodniu. Aby pozyskać finansowanie na przedsięwzięcia postanowiono opracować projekt do konkursu „Seniorzy w akcji”. Tutaj najbardziej aktywnie w przygotowanie koncepcji włączyła się p. Stasia, p. Przemka i p. Krysia. Została opracowana koncepcja projektu, natomiast list intencyjny do programu zostanie złożony w lutym 2017, w związku z przewidzianym w tym czasie naborem.

3. Wsparcie dla matki samotnie wychowującej dwie dziewczynki

Osoby uczestniczące w ścieżce aktywność społeczna, wyszły z pomysłem pomocy przedświątecznej osobom potrzebującym. Początkowo zastanawialiśmy się nad włączeniem się w powszechnie znaną akcję „Szlachetna paczka”, ale ostatecznie uzgodniono, że wypracujemy własną formułę pomocy. Grupa ustaliła, że chciałaby pomóc samotnym matkom, gdyż taka pomoc ma szanse spotkać się z realną potrzebą i grupa wykazała się dużym zrozumieniem dla potrzeb matek samotnie wychowujących dzieci. Wolontariusza, p. Cecylia, skontaktowała się z domem dla samotnych matek na ul. Malborskiej w Krakowie i tam została skontaktowana z osobą potrzebującą wsparcia. Grupa składzie p. Cecylia, p. Alina i p. Krysia pojechały na wizytę do zamieszkującej samotnie z dwójką dzieci matki. Uczestniczki w rozmowie z nią i jej córkami przeprowadziły diagnozę potrzeb. Następnie opracowały listę potrzeb, która została udostępniona na współdzielonym pliku, gdzie osoby, które mogły dostarczyć koniecznych produktów zaznaczały możliwość podjęcia zadania. Wspólnymi siłami w gronie 15 uczestniczek Akademii, trenerek, animatorek i innych osób udało nam się zebrać dwa pudła używanej odzieży, w tym kurtki, bluzy sportowe. Jedna z uczestniczek zakupiła nowe buty dla dziewczynek. Dodatkowo zakupione zostały materiały plastyczne i kosmetyki. Wszystko zostało pięknie spakowane przez grupę i udekorowane przez p. Krysię – naszą projektową artystkę. Paczki dostarczyłyśmy 6 grudnia, także udzieliła nam się atmosfera prezentów mikołajowych. Spotkanie przyniosło wszystkim dużo radości, a pomoc została bardzo doceniona i dostarczyła wiele przyjemności zarówno darczyńcom, jak i obdarowanym.

4. Warsztaty choinkowe – tworzenie wyrobów z wikliny papierowej dla osób samotnych

Już podczas warsztatów wspólnego gotowania wiele uczestniczek odczuło radość ze wspólnego tworzenia. Dlatego jedną z inicjatyw, które zyskały dużą aprobatę był pomysł zorganizowania warsztatów rękodzieła, podczas których jedna z utalentowanych artystycznie uczestniczek – p. Krysia –  nauczyła nas, jak przygotowywać choinki z wikliny papierowej. Wprawdzie samo przygotowanie wikliny z papieru jest czasochłonne, ale same choinki wyrabia się dość szybko i wyglądają bardzo atrakcyjnie, a odpowiednio udekorowane mogą być namiastką prawdziwej choinki, której niektóre osoby samotne nie mogą sobie same zorganizować. Przygotowując warsztaty zaplanowaliśmy zakupy atrybutów do dekoracji. Podczas jednych z zajęć w ramach Akademii, p. Krysia przeprowadziła krótki instruktaż z techniki robienia wikliny papierowej, a następnie uczestniczki miały 2 tygodnie na wytworzenie rurek papierowych. Warsztaty zostały zorganizowane w siedzibie PLinEU, gdzie jest dostęp do materiałów biurowych, które bardzo się przydały. Mimo, że p. Krysia nie była w najlepszej kondycji zdrowotnej, to z poświeceniem dotarła na warsztaty, co umożliwiło wytworzenie i dostarczenie gotowych choinek przed Świętami Bożego Narodzenia. Na warsztaty dotarło 10 osób, w tym 7 uczestniczek Akademii, 2 animatorki i jedna wolontariuszka. Po początkowych trudnościach, dzięki cierpliwości i zaangażowaniu p. Krysi i determinacji uczestniczek, wszystkim udało się opanować technikę robienia choinek. Na samych warsztatach udało nam się wytworzyć ponad 10 choinek, ale większość osób zadeklarowała chęć zrobienia większej ilości w domu. Pod koniec warsztatów, podzieliłyśmy się pomysłami komu zamierzamy je podarować. Choinki trafiły zarówno do starszych osób samotnych, osób niepełnosprawnych, jak też jedna z nich – jako prezent od grupy uczestniczek z Krakowa dla uczestniczek Akademii z Krzeszowic. Wszystkie byłyśmy dumne z nabytych umiejętności, choć jak twierdziły niektóre uczestniczki – do perfekcji jeszcze daleko.

Opisane wyżej inicjatywy społeczne to rezultat pracy uczestniczek Akademii Aktywności 60+, w ramach projektu „Życie to działanie – aktywni Seniorzy razem”. Obserwując zaangażowanie i zapał uczestników, jako organizatorzy jesteśmy dumni z efektów. Trzymamy kciuki i zapewnimy wsparcie dla inicjatyw, które czekają na realizację.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Rządowego Programu
na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

asos_logo_ai-01