O projekcie

„Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina” to projekt, który powstał z myślą o rodzicach i dla rodziców, którzy szukają równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Jednak tym razem, to nie tylko rodzice są bezpośrednimi uczestnikami działań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie, które od lat zajmuje się realizacją projektów dla tej grupy odbiorców. Idea projektu powstała na bazie doświadczenia zdobytego przez nasze Stowarzyszenie podczas realizacji licznych projektów aktywizacji i rozwoju zawodowego. Inicjatywy te skierowane były zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących (głównie rodziców), wiele działań obejmowało także współpracę z firmami. Ich celem było poszukiwanie rozwiązań wspierających proces godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Inspiracją do stworzenia nowatorskiej usługi doradczej była także współpraca międzynarodowa. Włoska instytucja partnerska, Gesco Consorzio di Cooperative Sociali, wypracowała i z powodzeniem stosuje usługę coachingową skierowaną do osób poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo przeprowadziliśmy pogłębione badanie potrzeb osób borykających się z problemem braku równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym oraz analizę oczekiwań pracodawców. Wyniki tego badania wzmocniły naszą motywację w kierunku wypracowania, przetestowania i upowszechnienia innowacyjnej usługi coachingu godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Etap I projektu: opracowanie kompleksowego programu szkoleniowego i testowanie innowacyjnych rozwiązań

Do pierwszego etapu projektu zaprosiliśmy doradców i doradczynie zawodowe oraz pracowników i pracownice działów personalnych. Podstawowym  założeniem projektu było bowiem, stworzenie nowoczesnego programu szkoleniowego, który poszerzy wiedzę i umiejętności wspomnianej grupy specjalistów/specjalistek. Umożliwi to doradcom/doradczyniom zawodowym skuteczniejszą pomoc osobom szukającym pracy, a specjaliści/specjalistki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nauczą się, jak kształtować politykę zatrudnienia w taki sposób, aby sprzyjała ona większemu zaangażowaniu i motywacji pracowników. Nowe kompetencje nabywane w ramach projektu to m.in. stosowanie wybranych narzędzi coachingowych oraz umiejętność wdrażania innowacyjnej zmiany w swojej organizacji.

Uważamy, że do tej pory informacja i pomoc w rozwiązywaniu problemów godzenia życia zawodowego i rodzinnego kierowana była bezpośrednio albo do pracowników, albo do pracodawców. Naszym zdaniem proces ten trzeba wzmocnić i zindywidualizować, wykorzystując kanał wpływu jakim są doradcy zawodowi lub specjaliści ds. zatrudnienia w zakładzie pracy. Jeśli wesprzemy ich wiedzą, jak godzić życie zawodowe i rodzinne, oni sami będą mogli wesprzeć ten proces poprzez indywidualny kontakt z pracownikiem, a w przypadku pracowników HR – także z pracodawcą.

Program szkoleń został oparty na doświadczeniach włoskiego partnera projektu oraz zweryfikowany przez ekspertów, w tym przedstawicieli pracodawców. Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami proponowanych przez nas rozwiązań. Opinie przygotowali specjaliści:

Andrzej Wieczorkowski – Kierownik Działu HR
>>> Recenzja produktu coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Karolina Długosz  – Menadżer ds. CSR

>>> Programy work – life balance a społeczna odpowiedzialność biznesu

Bożena Gielarowska-  Menager, ekspert ds. HR

>>> „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina”  – opinia z punktu widzenia Rodzica korzystającego z usługi

 

W projekcie udział wzięło 60 osób – 39 doradczyń i doradców zawodowych oraz 21 przedstawicielek działów human resources. Po zakończeniu udziału w cyklu szkoleniowym (152 godziny szkoleń i warsztatów), uczestnicy i uczestniczki  rozpoczęli pracę z rodzicami (niepracującymi i pracującymi) przy wykorzystaniu metody coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Z pomocy skorzystało 291 rodziców. Na podstawie wyników ewaluacji całego procesu testowania dopracowane zostały narzędzia i cała koncepcja usługi coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Etap II projektu: upowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Produktem finalnym projektu jest Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego opisujący nową usługę umożliwiającą skuteczne wspieranie rodziców w budowaniu harmonii pomiędzy rolami jakie pełnią w życiu. Wsparcie to jest oferowane przez specjalistę coachingu godzenia życia rodzinnego i zawodowego, który staje się głównym użytkownikiem produktu. Podręcznik to nowoczesny, kompleksowy i prosty w użytkowaniu materiał kształtujący i rozwijający jego warsztat pracy, dostarczający mu niezbędnych treści, narzędzi i inspiracji.

Metoda pracy specjalisty oparta jest na kompleksowym i zindywidualizowanym podejściu do pracujących i niepracujących rodziców. Dzięki nowej metodzie pracy staje się on partnerem osoby korzystającej ze wsparcia. Wspólnie z podopiecznym buduje strategię godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wypracowuje plany zawodowe, pomaga w pokonywaniu barier, oraz opracowuje plan rozwoju osobisto-zawodowego.

Podręcznik po etapie testowania został zaktualizowany oraz przygotowany w formie multimedialnej, z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia odbiór treści i umożliwia zastosowanie w praktyce zawartych w nim rozwiązań.

Zobacz Podręcznik online

Podręcznik jest także udostępniany bezpłatnie, w formie płyty CD, dla firm i instytucji, a także osób indywidualnych (doradców i doradczyń zawodowych, trenerów działający samodzielnie lub zatrudnionych przez instytucje szkoleniowe, pracowników podmiotów gospodarczych odpowiedzialnych za zatrudnianie (human resources, kadry, właściciele, doradcy świadczący usługi związane z polityką zatrudnienia) działających na terenie Małopolski.

belka_logo_do_PDP-net-609