Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

 

28 maja 2014 odbyła się konferencja „Work Life Balance – tren czy realna potrzeba?” finalizująca projekt „Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych z całej Małopolski.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie wieloaspektowego podejście do tematu – pokazanie różnych strategii, instrumentów i ujęć idei Work Life Balance oraz dobrych praktyk stosowanych w organizacjach. W trakcie moderowanej dyskusji eksperci wraz z uczestnikami spotkania poszukiwali odpowiedzi na pytanie postawione w tytule – zastanawiali się nad konsensusem pomiędzy oczekiwaniami pracodawców i potrzebami pracowników, uwarunkowaniami prawnymi dla wdrożenia najlepszych praktyk, nowymi instrumentami dostępnymi dla zarządzających zasobami ludzkimi oraz prezentowali własne doświadczenia i praktyki.

Na zakończenie spotkania Kamilla Banasik – Brudny – Dyrektorka Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan ogłosiła wyniki Konkursu Dobrych Praktyk „Organizacja Przyjazna Rodzicom”. Wyróżniono 10 małopolskich firm, które są wrażliwe na potrzeby rodziców, stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz poszukują własnych sposobów kształtowania pozytywnych relacji w miejscu pracy.

Program konferencji

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali „Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, do indywidualnego zastosowania we własnych organizacjach i pracy indywidualnej.

 

 


PODRĘCZNIK COACHINGU GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO

Produktem finalnym projektu jest Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego opisujący nową usługę umożliwiającą skuteczne wspieranie rodziców w budowaniu harmonii pomiędzy rolami jakie pełnią w życiu. Wsparcie to jest oferowane przez specjalistę coachingu godzenia życia rodzinnego i zawodowego, który staje się głównym użytkownikiem produktu. Podręcznik to nowoczesny, kompleksowy i prosty w użytkowaniu materiał kształtujący i rozwijający jego warsztat pracy, dostarczający mu niezbędnych treści, narzędzi i inspiracji.

Metoda pracy specjalisty oparta jest na kompleksowym i zindywidualizowanym podejściu do pracujących i niepracujących rodziców. Dzięki nowej metodzie pracy staje się on partnerem osoby korzystającej ze wsparcia. Wspólnie z podopiecznym buduje strategię godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wypracowuje plany zawodowe, pomaga w pokonywaniu barier, oraz opracowuje plan rozwoju osobisto-zawodowego.

Podręcznik po etapie testowania został zaktualizowany oraz przygotowany w formie multimedialnej, z intuicyjnym interfejsem, który ułatwia odbiór treści i umożliwia zastosowanie w praktyce zawartych w nim rozwiązań.

Zobacz podręcznik online

Patronat medialny

logoHRS

Partner wspierający

KM-logorgbwhite

 

belka_logo_do_PDP-net-609