Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 22/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_22

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki_22


Zapytanie ofertowe nr 21/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy szkolenia Kurs dietetyki – stopień zaawansowany dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

 Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_21

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki_21


Informacja o wynikach postępowania_20

Zapytanie ofertowe nr 20/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy szkolenia AutoCAD dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_20

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki_20


Informacja o wynikach postępowania_19

Zapytanie ofertowe nr 19/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy szkolenia „Grafika komputerowa” dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_19

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki_19


Informacja o wyniku postępowania_18

Zapytanie ofertowe nr 18/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi dowozu grupy Uczestników i opiekuna projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych

Zapytanie ofertowe: zapytanie ofertowe_transport

Załączniki do zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe_transport_zalaczniki_18


Zapytanie ofertowe nr 17/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_17

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki_17


Informacja o wyniku postępowania_16

Zapytanie ofertowe nr 16/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór Wybór wykonawcy szkolenia Pakiet Webmaster Front i Back-End Developer dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_16

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe16_załączniki


 

Zapytanie ofertowe nr 15/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki


 

Informacja o wyniku postępowania_14

Zapytanie ofertowe nr 14/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe-załączniki


 

Informacja o wyniku postępowania_13

Zapytanie ofertowe nr 13/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi szkolenia kadry i płace z wykorzystaniem programów Płatnik i Symfonia

Zapytanie ofertowe: 170116_zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_kadryiplace

Załączniki do zapytania ofertowego: 170116_szkolenia zawodowe_kadryipłace_zalaczniki


Informacja o wyniku postępowania_12

Zapytanie ofertowe nr 12/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi przeprowadzenia egzaminu na  Certyfikowanego Testera – Poziom Podstawowy (ISTQB Certified Tester – Foundation Level) w języku polskim dla jednego uczestnika projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: 12LIMITS2017_zapytanie ofertowe_egzamin_tester

Załączniki do zapytania ofertowego: 12LIMITS2017_zapytanie ofertowe_egzamin_tester_zalaczniki


Informacja o wyniku postępowania_11

Zapytanie ofertowe nr 11/LIMITS/2017

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: 11LIMITS2017_zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe

Załączniki do zapytania ofertowego: 11LIMITS2017_zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_zalaczniki


Informacja o wyniku postępowania_10

Zapytanie ofertowe nr 10/LIMITS/2016

Dotyczy:postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi dowozu grupy Uczestników i opiekuna projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych

Zapytanie ofertowe: 170121_zapytanie ofertowe_transport

Załączniki do zapytania ofertowego: 170121_zapytanie ofertowe_transport_zalaczniki


Informacja o wyniku postępowania_09

Zapytanie ofertowe nr 09/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi organizacji podróży 1 opiekuna projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych Uczestników projektu i z powrotem

Zapytanie ofertowe: 170121_zapytanie ofertowe_bilety dla mentorow

Załączniki do zapytania ofertowego: 170121_zapytanie ofertowe_bilety dla mentorow_zalaczniki


Informacja o wyborze oferty_08

Zapytanie ofertowe nr 08/LIMITS/2016

 Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Usługi szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe: 170116_zapytanie ofertowe_szkolenia zawodowe_auditor 

Załączniki do zapytania ofertowego: 170116_szkolenia zawodowe_auditor_zalaczniki_1


informacja-o-wyniku-postepowania-07_limits_2016

Zapytanie ofertowe nr 07/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Usługi szkolenia zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe:

161210_zapytanie-ofertowe_szkolenia-zawodowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

161210_zapytanie-ofertowe_auditor_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania-06_limits_2016

Zapytanie ofertowe nr 06/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do Zamawiającego biletów lotniczych do Hiszpanii dla projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe:

161208_zapytanie-ofertowe_bilety-lotnicze

Załączniki do zapytania ofertowego:

161208_zapytanie-ofertowe_bilety-lotnicze_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania-05_limits_2016

Zapytanie ofertowe nr 05/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe:

161205_zapytanie-ofertowe_szkolenie_java

Załączniki do zapytania ofertowego:

161205_zapytanie-ofertowe_szkolenie_java_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania-04-limist-2016

Zapytanie ofertowe nr 04/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Zapytanie ofertowe:

161115_zapytanie-ofertowe_szkolenia-zawodowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

161115_zapytanie-ofertowe_szkolenia-zawodowe_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania_03_limits_2016

Zapytanie ofertowe nr 03/LIMITS/2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi organizacji podróży 2 opiekunów projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych Uczestników projektu i z powrotem

Zapytanie ofertowe:

160816_zapytanie ofertowe_bilety dla mentorow

Załączniki do zapytania ofertowego:

160816_zapytanie ofertowe_bilety dla mentorow_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania-02limits2016

Zapytanie ofertowe nr 02/LIMITS/2016 z dnia 18.08.2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy usługi dowozu pierwszej grupy Uczestników oraz opiekunów projektu „Przekraczamy granice. Push the limits” do miejsca odbywania staży zagranicznych

Zapytanie ofertowe:

160816_zapytanie ofertowe_transport

Załączniki do zapytania ofertowego:

160816_zapytanie ofertowe_transport_zalaczniki


informacja-o-wyniku-postepowania-01_limits_2016

Zapytanie ofertowe nr 01/LIMITS/2016 z dnia 14.04.2016

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

usługi szkoleń językowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Przekraczamy granice. Push the limits”

Pobierz >>>

Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego nr 01/LIMITS/2016 z dnia 14.04.2016

Pobierz>>>


ROZEZNANIE RYNKU:

1. Rozeznanie rynku dotyczące zadań partnera projektu Stowarzyszenie Homini et Terrae: 170116_rozeznanie rynku_08