Szczegóły udziału

Udział w projekcie składał się z trzech etapów:

schemat_wsparcie

Etap I – przygotowanie do stażu zagranicznego

Na tym etapie, który trwał maksymalnie cztery miesiące, odbywały się min. w kursy językowe (dostosowane do indywidualnych umiejętności), szkolenia kulturowo-komunikacyjne, spotkania – indywidualne i grupowe – z mentorem przygotowującym do stażu zagranicą.

Etap II – mobilność zagraniczna, czyli dwumiesięczne staże za granicą

Praktyki zawodowe w Niemczech (Drezno) i Hiszpanii (Barcelona). Staże odbywały się w różnych branżach i zawodach. Miejsce stażu było indywidualnie ustalane dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu. Opłacalismy koszty podróży, wyżywienie i zakwaterowanie. Podczas stażu zapewnialiśmy opiekę polskich mentorów, atrakcje w czasie wolnym, zajęcia grupowe, a po zakończeniu stażu zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności i doświadczenie.

Etap III – wsparcie po powrocie z zagranicy i wprowadzanie zmian

Ten etap trwał do sześciu miesięcy, a jego celem było wsparcie uczestników i uczestniczki we wprowadzeniu wcześniej zaplanowanych zmian w swoje życie. Na tym etapie projektu odbywał się coaching indywidualny, spotkania indywidualne i grupowe z mentorem. Dla części osób zorganizowane zostały płatne staże zawodowe w wymiarze ½ lub całego etatu, a dla części szkolenia zawodowe (wybór zależał od wcześniej ustalonych wraz z mentorem planów i potrzeb).

Zobacz ramowy harmonogram I edycji

Zobacz ramowy harmonogram II edycji

Zobacz Szczegółowy harmonogram wsparcia I edycja