Zapytania ofertowe

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Informacja o zmianie zapytania ofertowego nr 01/PDP/2015z dnia 9 stycznia 2015

(Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Planuje.Działam.Pracuje”)

Informacja_zmiana_tresci_zapytania_ofertowego_01_PDP_2015

Zapytanie_ofertowe_01_PDP_2015  z dnia 16.01.2015

Zapytanie_ofertowe_02_PDP_2015 z dnia 16.01.2015

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Planuje.Działam.Pracuje”

Zapytanie_ofertowe_03_PDP_2015 – z dnia 23.01.2015

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Planuje.Działam.Pracuje”

zapytanie_ofertowe_04_PDP_2015 z dnia 06.02.2015

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Planuje.Działam.Pracuje”

zapytanie_ofertowe_05_PDP_2015 z dnia 06.02.2015

Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Usługi szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Planuje.Działam.Pracuje”

 

WYNIKI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Wyniki_zapytanie_ofertowe_nr_01_PDP_2015

Wyniki_zapytanie_ofertowe_nr_02_PDP_2015

Wyniki_zapytanie   ofertowe    nr  03_PDP  2015

Wyniki_zapytanie_ofertowe_nr_04_PDP_2015

Wyniki_zapytanie   ofertowe   nr  05_PDP_2015

 

 

 

Projekt realizowany w ramach podziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.

 

belka_logo_do_PDP-net-609