Rezultaty
We wrześniu 2021 zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie przygotowawcze do realizacji mobilności w ramach projektu.
Omawialiśmy jego cele w kontekście dalszego rozwoju Stowarzyszenia w pracy z osobami młodymi i wolontariatem, zasady współpracy oraz opracowywałyśmy strategię realizacji w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną.
Duch rozwoju nas nie opuszcza, ufamy, że mimo trudności, uda się zakładane cele osiągnąć!
23.09.2021 – Panel „Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”
We wrześniu 2021 nasza członkini Zarządu Elżbieta Zadęcka-Cieślik wzięła udział w panelu ekspertów pt. „Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”. Przedmiotem debaty były kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, postrzegane z punktu widzenia pracodawców, reprezentujących różne branże gospodarki. Do głównych wątków debaty należały:
– ocena kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych
– oczekiwania pracodawców co do kompetencji przyszłych pracowników
– potrzeba realizacji studiów praktycznych.
Wszyscy eksperci zgodnie podkreślali, że kompetencje miękkie to wyzwanie dla współczesnego świata, szczególnie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia oraz działania. Udział w tym panelu zbiegł się z realizacją kursu w Hiszpanii i dał możliwość zweryfikowania wiedzy zdobytej podczas kursu a jednocześnie był inspiracją do dalszej pracy w trakcie mobilności.
Lipiec 2022
Spotkanie uczestniczek projektu „PLinEU w akcji włączania” poświęcone podsumowaniu projektu i omówieniu rezultatów.