Ścieżka udziału w projekcie i oferowane wsparcie

Udział we wszystkich działaniach przewidzianych w Projekcie jest bezpłatny.

Ścieżka udziału dla każdego Uczestnika/czki będzie trwać do 9 miesięcy i obejmuje następujące etapy:

 

Etap Irekrutacja

 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego (spełnienie wymogów formalnych);
 • wypełnienie kwestionariusza samooceny oraz kwestionariusza kompetencji (ewaluacja początkowa);
 • ogłoszenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu.

 

Etap II planowanie i rozwój kompetencji społecznych

 • zawarcie umowy – wstępne określenie ścieżki wsparcia indywidualnego;
 • opracowanie we współpracy z opiekunem Indywidualnego Planu Rozwoju kompetencji społecznych;
 • udział w 4 modułach szkoleń: komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole, przywództwo i kierowanie, komunikacja międzykulturowa;
 • indywidualny i grupowytreningzarządzania karierą z certyfikowanym coachem;
 • spotkania integrujące – wyjazdy i wyjścia, gra terenowa;
 • szkolenie przygotowujące do podjęcia inicjatyw wolontariackich,budowanie postaw obywatelskich i zapoznanie z ideą wolontariatu;
 • wizyta studyjna w organizacjach prowadzących wolontariat.

 

Etap III – podjęcie inicjatyw społecznych

 • podsumowanie dotychczasowego udziału w projekcie oraz określenie dalszej ścieżki;
 • wybór 1 z 4 ścieżek inicjatyw społecznych:wolontariat w NGO (15 os. na edycję), wolontariat akcyjny (5 os.na edycję), udział w projektach dla młodzieży (5 os.na edycję), udział w projekcie międzynarodowym(5 os.na edycję)
 • realizacja min. 40 godz. wolontariatu (możliwość zwiększenia wymiaru godzin) dostosowanego do preferencji Uczestnika/czki, w inspirującym środowisku;
 • warsztaty metodą DesingThinking (dla połowy uczestników);
 • ewaluacja końcowa: ponowne uzupełnienie kwestionariusza kompetencji i kwestionariusza samooceny;
 • podsumowanie rozwiniętych kompetencji, wręczenie certyfikatów z opisem osiągnięć Uczestnika/czki.

 

Przez cały czas trwania Projektu Uczestnik/czka ma możliwość konsultacji i korzystania ze wsparcia indywidualnego doradcy rozwoju zawodowego i osobistego (doradca klienta).

Zajęcia projektowe odbywać się będą w Krakowie.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia projektowe czy wolontariat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • w Biurze Projektu: Kasprowicza 9a/1, 31-523 Kraków, godz. 9.00. – 15.00.
 • telefonicznie: 12 411 05 24
 • mailowo: plineu@plineu.org, plineu@plineu.org
 • na stronie Projektu: plineu.org