Dla kogo?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 lat, zamieszkujących województwo małopolskie, nieaktywnych społecznie(aktywność społeczna – działalność, w charakterze członka lub wolontariusza, w organizacji działającej na rzecz dobra publicznego, takiej jak stowarzyszenie, fundacja, koło naukowe, organizacja kościelna itp; a zatem Uczestkami/czkami projektu mogą się stać osoby niezaangażowane w tego typu aktywności). W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, uczące się, bezrobotne.

 

W szczególności do projektu zapraszamy (dodatkowe punkty przy rekrutacji):

 1. osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nieaktywne zawodowo,lub pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 2. jest osoby uczące się /studiujące na ostatnich 2 latach danego szczebla edukacji;
 3. jest osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 4. osoby mieszkające w mniejszej miejscowości, uczące się i chcące pracować w dużym mieście;
 5. jest osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

 

Korzyści z uczestnictwa

 • odkrycie własnego potencjału,
 • poznanie interesujących osób i zbudowanie sieci kontaktów,
 • rozwój kompetencji społecznych,
 • udoskonalenie umiejętności współpracy w grupie, większa swoboda poruszania się w nowych środowiskach i zespołach,
 • otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności,
 • możliwość współtworzenia ciekawych projektów społecznych.