Rezultaty

Oddajemy do Państwa dyspozycji opis ćwiczeń pomagających beneficjentom łagodzić efekty stresu. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i że wykorzystają je Państwo w pracy ze swoimi beneficjentami.

Niniejszy dokument zawiera ćwiczenia przygotowane przez kadrę Stowarzyszenia Doradców Europejskich PlinEU, która od września 2018 do kwietnia 2019 uczestniczyła w szkoleniach
na Cyprze, w Danii, Hiszpanii i Holandii, w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. 19 osób: trenerek, wolontariuszek i menedżerek oraz seniorek
miało okazje doświadczyć i przetestować innowacyjne metody edukacyjne, które sprawdzają się za granicą.

Metody te i narzędzia zostają przez nas wdrażane w pracy z osobami starszymi w Centrum Aktywizacji Seniorów w Krakowie.

Zapraszamy do lektury:

Ćwiczenia jak radzić sobie ze stresem