Rezultaty projektu

W trakcie pracy na szkoleniach grupy trenerskiej podsumowaliśmy nasze dotychczasowe działania projektowe. Wnioski uzupełniliśmy o nową, wartościową wiedzę prezentowaną podczas mobilności. W ten sposób powstały założenia modelu wspierania osób młodych, które nadal są w procesie określania swoich celów życiowych i podejmowania ważnych decyzji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą koncepcją >>> Model wsparcia

Pod koniec projektu opracowaliśmy także analogiczny model wspierania osób starszych: Model wsparcia seniorów

W wyniku odbytych szkoleń powstały następujące produkty:

– Program szkolenia z obszaru aktywizacji osób młodych: do pobrania

– Program szkolenia z obszaru aktywizacji seniorów: do pobrania

– KINDRED – koncepcja projektu ponadnarodowego: do pobrania

– WLB Index – koncepcja projektu ponadnarodowego:do pobrania

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób

Projekt „Innowacja w PLinEU” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

erasmus