Relacje ze szkoleń

Nazwa szkolenia: Life Balance course (50+)

Data szkolenia: 14-18 września 2015 roku

Uczestniczki: Agnieszka Dudka,  Jolanta Nosal, Katarzyna Piecuch, Katarzyna Podgórska, Luiza Szafrańska, Sylwia Tałach-Kubas.

Nasze wrażenia:

Kasia Piecuch:

„To było kolejne fantastyczne szkolenie. Może nie powinnam tak zachwalać projektów rozwojowych mojej organizacji (sama mam duży wpływ na nie), ale tak właśnie było. Szkolenie miało walor inspirujący, motywacyjny i integracyjny. Poznałam nowe, nieznane mi dotąd podejście do pracy z ludźmi, które bardzo chciałabym zaaplikować w projektach PLinEU skierowanych do osób będących w czasie zmiany, w szczególności do tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Sednem tego podejścia jest oparcie metodologii pracy na 4 obszarach: ruch i zdrowie fizyczne; relacje społeczne; rozwój i kreatywność oraz cel działania.

Mam nowe pomysły na projekty. Nauczyłam się nowych technik pracy z ludźmi, które zamierzam wykorzystać zarządzaniu. Jestem też przekonana, że nadal chcę rozwijać PLinEU w zakresie wspierania ludzi w szeroko pojętym Life Balance”

Sylwia Tałach-Kubas:

„Szkolenie było bardzo inspirujące i doskonale przeprowadzone pod względem merytorycznym. Istotnym elementem szkolenia była praca zespołowa – przygotowanie prezentacji w języku angielskim, która znacząco przyczyniła się do przełamywania barier w wystąpieniach publicznych w języku angielskim. Przeprowadzenie prezentacji w ostatnim dniu było nieco stresujące, ale pozwoliło lepiej przygotować się do prowadzenia szkoleń w j. angielskim w przyszłości. Nietypowym, ale bardzo cennym doświadczeniem było prowadzenie ćwiczeń Qigong nad oceanem, dzięki którym poprawił się nasz poziom energii i możliwości poznawcze (a program był naprawdę ambitny!). Ważnym aspektem tego wyjazdu była także integracja zespołu trenerów/coachów/ekspertów w Galway.”

 Kasia Podgórska:

„W czasie szkolenia poznałam nowe techniki z zakresu Neurolingwistycznego programowania (NLP), w tym m.in. z zakresu zarządzania energią grupy oraz występów publicznych. Niezwykle cenne, oprócz wiedzy i narzędzi dotyczących Life Balance oraz Timeline, były dla mnie techniki relaksacyjne, zwłaszcza Qi Gong o poranku prowadzony przez trenera nad brzegiem oceanu”

Luiza Szafrańska:

„I’ve greatly improved my coaching skills while being in Galway. Mainly due to the Trainer’s flexibility and skillful adjustment of the tasks, techniques and exercises. It’s been a very intense experience for me and I can’t wait for more.”


Nazwa szkolenia: Communication in multicultural environment

Data szkolenia: 24.01 – 30.01.2016

Uczestniczki: Monika Bąk-Boesche, Marta Chlanda, Małgorzata Małek, Anna Stojowska

Nasze wrażenia:

Marta Chlanda:

„Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych i umiejętności związanych ze współpracą ponadnarodową pracowników Stowarzyszenie. Kurs skoncentrowany był na przełamywaniu barier związanych z komunikacją w języku obcym, zwłaszcza w sytuacjach współpracy w wielokulturowym środowisku. Nacisk położony był głównie na konwersacje w języku angielskim, poznanie słownictwa związanego z przygotowywaniem i realizacją projektów międzynarodowych oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem komunikacji z partnerami (prowadzenie negocjacji, dyskusje, debaty). Podczas kursu miałam okazję podnieść swoje umiejętności prowadzenia rozmów biznesowych oraz prezentacji po angielsku”.

Małgorzata Małek

„Program szkolenia obejmował różnorodną tematykę, dostosowaną do naszych potrzeb, dzięki czemu miałyśmy możliwość zapoznania się z ciekawym słownictwem oraz rozmowy w języku angielskim na interesujące tematy. Podczas szkolenia doskonalone były przede wszystkim umiejętności komunikacyjne”

Monika Bąk Boesche:

„Cieszę się, że zdecydowałam się na udział w szkoleniu. Szkolenie było intensywne (codzienne zajęcia), zróżnicowane (różna tematyka), a nauczyciel zaangażowany i oddany prowadzeniu lekcji. Odbywało się za granicą, co było dodatkową okazją do ćwiczenia komunikacji w języku angielskim także po zajęciach. Udział w szkoleniu i pobyt za granicą pozwolił mi na większą swobodę w używaniu języka angielskiego oraz zwiększył pewność co do mojej komunikatywności w tym języku. Ponadto jest dla mnie motywacją do dalszej nauki i codziennego kontaktu z językiem angielskim”.

Anna Stojowska:

„Omawiane podczas szkolenia tematy wpisywały się w zakres działań i zainteresowań uczestników oraz stanowiły cenną wymianę praktyk, która niewątpliwie przyczyniła się do poszerzenia wiedzy i umiejętności kursantów. Główny nacisk położono na konwersację i dialogi; prowadzący w ciekawy sposób przedstawiał realia historyczno-kulturowe Irlandii, co stanowiło podkład pod dyskusję o funkcjonowaniu współczesnej Europy i świata. Kurs został przygotowany w ten sposób, aby słownictwo i zakres tematyczny były jak najbardziej przydatne w prowadzeniu działań z zakresu realizowania projektów międzynarodowych. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania i wierzę, że w dużym stopniu przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji oraz pozytywnie wpłynęło na rozwój zawodowy.

Kurs z pewnością podniósł moje kwalifikacje językowe. Jedną z zalet była konieczność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych (w ramach oraz po zajęciach), co przyczyniło się w znacznym stopniu do przełamania barier językowych. Wymianę doświadczeń z irlandzkim Partnerem, jak każde międzynarodowe doświadczenie, także zaliczam do elementów wpływających pozytywnie na rozwój zawodowy”.


Nazwa szkolenia: Przedsiębiorczość ludzi młodych

Data szkolenia: 7-13.02.2016

Uczestniczki: Agnieszka Dudka,  Jolanta Nosal, Katarzyna Piecuch, Katarzyna Podgórska, Luiza Szafrańska, Sylwia Tałach-Kubas.

Nasze wrażenia:

Kasia Piecuch:

Udział w szkoleniu był fantastyczną przygodą. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam tak mocnych wrażeń edukacyjnych. Szkolenie było nastawione na rozwijanie w nas kompetencji zarządzania energią własną oraz przekazywania tej wiedzy dalej. Z tematem tym powiązany został wątek motywacji i automotywacji. Miałam możliwość głębokiego wglądu w siebie i w to w jaki sposób buduję swoją motywację. Wyzwanie było duże – zanurzenie się w lodowatym, zimowym oceanie. Przeżycie tego ekstremalnego doświadczenia nauczyło mnie bardzo wiele. O sobie, ale także o tym, jak ludzie funkcjonują w takich momentach, co daje siła grupy, jak ważna jest samoświadomość i pozytywne myślenie w podchodzeniu do trudnych wyborów życiowych. To krótkie ale intensywne doświadczenie edukacyjne pokazało mi też w jaki sposób można innowacyjne podchodzić do projektów rozwojowych skierowanych do młodzieży. Niestandardowe ćwiczenia, włączenie tematyki zarządzania swoją energią i potencjałem jest świetnym materiałem do pracy z taką grupą”.

Kasia Podgórska:

„W czasie szkolenia nauczyłam się nowych technik, m.in. z zakresu zmiany zachowań, zarządzania emocjami, a także radzenia sobie ze stresem, które w przyszłości wykorzystam podczas pracy z klientami. Niezwykle cenna była dla mnie możliwość korzystania z doświadczenia trenera prowadzącego szkolenie, Diarmuida Lavelle, który chętnie dzielił się wiedzą z zakresu Qi Gong oraz zarządzania energią. Niezapomniane są dla mnie zwłaszcza chwile nad oceanem…”

Sylwia Tałach-Kubas:

„Szkolenie przyczyniło się do podwyższenia moich kompetencji trenerskich, w szczególności pozwoliło poznać nowe metody i narzędzia pracy oraz dobre praktyki stosowane przez Proactivate w pracy z młodymi ludźmi. Bardzo wartościowe dla mnie są innowacyjne metody i techniki w zakresie motywowania; planowania i wprowadzania zmian, w szczególności zmian nawyków, a także zarządzania własnymi zasobami i energią.

Udział w szkoleniu w Galway pozwolił mi także podwyższyć kompetencje językowe, znacznie poszerzyć język branżowy przydatny w pracy trenerskiej. Sposób prowadzenia szkolenia był okazję nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale także do doświadczenia licznych technik i narzędzi w praktyce oraz omówienia z zespołem możliwości zastosowania w ofercie PLinEU”.

Jolanta Nosal:

„Szkolenie było dla mnie bardzo inspirujące i będę wykorzystywać jego efekty jeszcze bardzo długo, zarówno w obszarze zawodowym i osobistym. Zarządzanie energią i wspieranie innych w utrzymywaniu i odzyskiwaniu napędu do działania to przecież jedna z podstaw tego, czym zajmujemy się w naszych projektach. Z pewnością będę czerpać z poznanych modeli i narzędzi przygotowując programy szkoleniowe i warsztaty np. z generatora nowych/pożądanych zachowań oraz afirmacji i oczywiście z projektowania doświadczeń, będących przełamywaniem ograniczających przekonań i mechanizmów działania.

Ogromnym atutem szkolenia była możliwość nabycia wyjątkowych doświadczeń, w tym zanurzenia w oceanie zimą, co stanowiło element pracy nad budowaniem motywacji. Niezapomniane uczucie!”.


Nazwa szkolenia: Innowacyjne kompetencje trenerskie w pracy z młodzieżą i osobami 50+

Data szkolenia: 09.05-13.05.2016

Uczestniczki: Agnieszka Dudka,  Jolanta Nosal, Katarzyna Piecuch, Katarzyna Podgórska, Luiza Szafrańska, Sylwia Tałach-Kubas

Nasze wrażenia:

Agnieszka Dudka:

„To był nasz ostatni, przynajmniej w ramach tego projektu, wyjazd szkoleniowy do Irlandii i jego domykający oraz integrujący charakter – niezależnie od nowych elementów – był mocno wyczuwalny, podobnie jak wychylenie w przyszłość: ku możliwościom zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Znalazło to wyraz w opracowaniu wstępnej wersji nowatorskich programów pracy z obiema grupami wiekowymi. Dla mnie szczególnie cenna była możliwość ponownego przećwiczenia kilku narzędzi i usystematyzowania wiedzy oraz zastosowania podejścia ‚Mindfulness’ w pracy trenerskiej z osobami będącymi w procesie zmiany”.

Jolanta Nosal:

„Kolejne wartościowe i inspirujące spotkanie. Możliwość pogłębienia i uporządkowania wiedzy na temat specyfiki pracy z osobami 50+ i młodzieżą: dopasowanie metod, tempa, dynamiki pracy i wyzwań do potrzeb i możliwości związanych z funkcjonowaniem fizycznym, zdolności percepcyjnych, dynamiki funkcjonowania związanej z wiekiem i kondycją.

Do skrzynki z narzędziami mogę dołączyć kolejne modele oraz ćwiczenia np. „The drop-down through technique” i „Dave Elman Induction”.

„Wisienką na torcie” była możliwość doświadczenia po raz kolejny,  jak ważna jest praca z ciałem – optymalizacja poziomu energii, relaksacja – oraz jakim doładowaniem energetycznym i emocjonalnym jest kontakt z naturą. Przestrzeń, która uskrzydla i tworzy nowe możliwości, to (podobnie jak zarządzanie energią i relaksacja) koniecznie trzeba będzie włączyć do nowych programów szkoleniowych”.

Katarzyna Piecuch:

„Szkolenie odegrało dużą rolę w moim życiu zawodowym. Po pierwsze, utrwaliłam nabyte kompetencję, w szczególności te związane z zarządzaniem energia wewnętrzną, znalazłam głębokie powiązania pomiędzy poszczególnymi narzędziami a programami szkoleniowymi dla ludzi młodych i seniorów. Drugi poziom odnoszę do rozwoju naszej organizacji, ponieważ podczas szkolenia zaczęliśmy pracę nad nowymi programami szkoleniowymi. Było to tym cenniejsze, że cały czas towarzyszył nam nasz mentor. Ostatni, ale równie ważny poziom to integracja w grupie trenerskiej i bardzo pozytywne plany na przyszłość”.

Katarzyna Podgórska:

„Szkolenie w Galway to była prawdziwa, inspirująca podróż, po której mam pełno energii do działania. Przywiozłam ze sobą kilka mocnych narzędzi do pracy z emocjami, w tym m.in. z traumą, wiedzę na temat Aikido oraz przepiękne obrazy Moherowych Klifów”.

Luiza Szafrańska:

„Ostatni moduł szkolenia był niezwykle cenny, ponieważ pozwolił na usystematyzowanie wcześniej zdobytej wiedzy, ale także znalazło się miejsce na przećwiczenie nabytych umiejętności. Proces grupowy był niezwykle intensywny i spowodował, że z każdą z uczestniczek pogłębiłam relację, a także poczułam się bardzo bezpiecznie w grupie, jak również jako członkini Stowarzyszenia. Ostatnia, trzecia część cyklu szkoleń zmotywowała mnie do tworzenia innowacyjnych programów promujących postawę proaktywną”.

Sylwia Tałach-Kubas:

„Dzięki ostatniemu szkoleniu w Galway poznałam wiele interesujących narzędzi i ćwiczeń przydanych w pracy z seniorami, a także z młodzieżą. Pogłębiłam znajomość technik zarządzania energią oraz wiedzę o możliwościach ich zastosowania. Udział w szkoleniu był dużą dawką motywacji i inspiracji do rozwoju osobistego i zawodowego, szczególnie w roli trenerki pracującej z osobami 50+. Współpraca z zespołem trenerskim pozwoliła nam już na miejscu wypracować koncepcje nowych programów szkoleniowych”.


Nazwa szkolenia: Coordination of international projects

Data szkolenia: 23.05 – 27.05.2016

Uczestniczki: Marta Chlanda, Paulina Kaczmarek, Magdalena Moskal, Anna Stojowska.

Nasze wrażenia:

Magdalena Moskal:

„Udział w projekcie stał się dla mnie punktem wyjścia do przyjrzenia się swoim predyspozycjom i zasobom przydatnym do  aktywności w ramach projektu międzynarodowego. Zobaczyłam, że takie działanie może mieć głęboki sens, zawarty  w wymianie doświadczeń , przełamywaniu barier językowych, kulturowych i dzięki temu wzbogacanie potencjału swojego i swojej organizacji. Odkryłam jak wiele podobnych wartości mogą reprezentować osoby z różnych części Europy i jak łatwo przełożyć pomysły i standardy pracy działające w innym kraju na nasz rynek. Jeśli dobrze zdefiniujemy cele,  będziemy komunikować się z nastawieniem na porozumienie, szukać rozwiązań w wypadku trudności – nic innego nie będzie przeszkodą.

Wyjazd  był też niezwykłą przygodą, dzięki możliwości kontaktu z tak pięknym miejscem jak Galway i okazji do spotkania wielu bardzo życzliwych i ciekawych ludzi”.

Marta Chlanda:

„40 godzin szkolenia było czasem w 100% dobrze wykorzystanym. Całość podzielona była na części poświęcone konkretnym aspektom zarządzania projektami międzynarodowymi. Szkolenie miało bardzo praktyczny wymiar, zdobytą wiedzę i umiejętności mogłyśmy ćwiczyć w praktyce, realizując różne zadania (jak np. symulacje rozmów telefonicznych z partnerami z Irlandii, przygotowanie i przedstawienie prezentacji, samodzielne zdobywanie informacji). Udział w tym szkoleniu bardzo podniósł moje umiejętności prowadzenia rozmów i spotkań w środowisku międzynarodowym oraz zmotywował mnie do dalszego rozwijania kompetencji w tym zakresie”

Paulina Kaczmarek:

„Szkolenie zawierało wiele praktycznych ćwiczeń i kładło nacisk na kontakt z żywym językiem angielskim. Zaangażowanie, entuzjazm oraz profesjonalne przygotowanie osoby prowadzącej zajęcia powodowały, że nowe wiadomości były łatwo przyswajane i szybko zapadały w pamięci. Zajęcia stawiały na dużą aktywność i kreatywność studentów. Pozwoliło nam to bardzo dobrze przygotować prezentację końcową dotyczącą równowagi praca – życie prywatne.

Nie bez znaczenia było też miejsce szkolenia – piękna miejscowość Galway, gdzie nawet po godzinach nauki można było na bieżąco wykorzystywać nowe umiejętności i w ten sposób utrwalać je. Uważam, że taki sposób zdobywania wiedzy – całkowita zmiana środowiska, oderwanie od codziennych obowiązków, nauka w środowisku międzynarodowym, poznawanie innej kultury – wpływa bardzo pozytywnie na szybkie opanowanie nowych wiadomości i wykorzystanie ich w pełni w swojej pracy zawodowej natychmiast po szkoleniu”.

Anna Stojowska:

„Założeniem kursu było zdobycie wiedzy na temat zarządzania i koordynacji projektami międzynarodowymi, które stanowią ważny kierunek działalności Stowarzyszenia. Miał on także poprawić zdolności lingwistyczne uczestników w tym zakresie, aby w przyszłości ułatwić funkcjonowanie Stowarzyszenia w środowisku międzynarodowym. Kurs przeprowadzony został w bardzo profesjonalny sposób i powyższe cele i założenia zostały osiągnięte. Umiejętności, które zdobyłyśmy podczas szkolenia podnoszą nasze kwalifikacje zawodowe zarówno pod kątem lingwistycznym jak i merytorycznym, a ciekawe wyzwania, z którymi musiałyśmy się zmierzyć podczas pobytu w Galway dodały nam pewności w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych”.


 

Przekaz odzwierciedla wyłącznie pogląd autora i Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie są odpowiedzialne za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt „Innowacja w PLinEU”” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS