O projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Babiogórskim Centrum Kultury oraz Mamopracuj.pl i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

LOGO_Akademia_Aktywnosci_Spolecznej

Projekt trwa od 1 czerwca 2014 do 31 grudnia 2014 roku i jest realizowany na terenie województwa Małopolskiego.

ETAPY PROJEKTU:

1. ETAP PILOTAŻU:

Etap polegał na przetestowaniu nowatorskiej metody pobudzania aktywności społecznej opartej na procesie gry strategicznej.

Do udziału w 48 godzinnym cyklu szkoleniowym zaprosiliśmy 16 kobiet – matek z gminy Zawoja. Tematyka szkoleń obejmowała:

1. Rozwój osobisty
2. Kompetencje społeczne
3. Tworzenie grupy nieformalnej
4. Formalizacja działalności grupy nieformalnej
5. Współpraca partnerska
6. Projektowania działania lokalnego – własnej inicjatywy

W trakcie szkoleń wzmocnione zostały kompetencje uczestniczek w zakresie partycypacji społecznej, współpracy, planowania działań, rozwinięte ich umiejętności interpersonalne, świadomość własnych potrzeb, ale także potencjału i możliwości. Końcowym efektem szkoleń było utworzenie grupy nieformalnej i samodzielne podjęcie się realizacji przedsięwzięcia, które ma zaspokoić potrzeby integracji, ciekawego i produktywnego spędzania czasu, współdziałania, dzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Wyniki pilotażu, opracowanie i szczegółowy opis metody gry strategicznej w animowaniu działań społecznych zostaną zebrane i opisane w e-booku, który będzie dostępny do pobrania już w grudniu.

2. ETAP UPOWSZECHNIANIA:

Dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i edukacyjnych zostanie zorganizowanych sześć spotkań warsztatowych dotyczących animowania działań w różnych grupach społecznych. Uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia (w ramach licencji na użytkowanie gry strategicznej – pakiet pilotażowy na CD – materiały szkoleniowe, prezentacje, instrukcję i spis scenariuszy szkoleń) do wykorzystania w swojej działalności.

PLinEU_Stopka_AAS