Kadry dla Centrum Aktywizacji Seniorów w PLinEU

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju kadry PLinEU, która wynika z przygotowania do uruchomienia Centrum Aktywizacji Seniorów (CAS). Dodatkowo uwzględniono potrzeby przygotowania wolontariuszy, zarówno seniorów jak tez młodych osób wiążących swoja przyszłość zawodową z aktywizacją seniorów. Projekt również odpowiada na potrzebę poszerzenia europejskiego wymiaru działań […]

ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY

Projekt „Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” realizowany jest przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu i Małopolski Ośrodek Fundacji Praesterno (Partnerów  Projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.4. Młodzież solidarna w działaniu.

Projekt dedykowany jest osobom […]

Open courses Erasmus +

OPEN COURSES – OPPORTUNITY FOR STAFF DEVELOPMENT SUPPORTED BY ERASMUS + KA1

„Change lives, open minds”

We are a collaboration of two educational organisations: M-Powered Projects from Ireland and PLinEu from Poland that share one common value. We believe that education is fundamental to empowering the current and future population of the European Union and to promoting growth, employability, […]

Od pomysłu do biznesu – projekty dla przedsiębiorczych kobiet

Jako partner projektu jesteśmy zaangażowani w dwie inicjatywy, których celem jest kompleksowe wsparcie kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą. Prowadzenie własnej firmy to często świetne rozwiązanie na pogodzenie obowiązków młodego rodzica z potrzebami rozwoju zawodowego. Często jednak rozpoczęcie działalności gospodarczej, pozyskanie pieniędzy na start jest zbyt […]