ODKRYWAM KOMPETENCJE – PODEJMUJĘ INICJATYWY

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt rozwojowy skierowany do osób młodych zamieszkujących w Małopolsce „Odkrywam kompetencje, podejmuję inicjatywy”.

Z powodu epidemii koronawirusa część wsparcia udzielanego uczestnikom projektu realizowana jest w sposób zdalny.

Masz 17-29 lat?
Mieszkasz w Małopolsce?
Jesteś ciekawy świata?
Lubisz poznawać siebie i nowych ludzi?
Zastanawiasz się […]

Projekt Actimentia w ramach Erasmus+

Stowarzyszenie PLinEU jest partnerem międzynarodowego projektu realizowanego w ramach Programu Erasmus + „Actimentia”. Projekt jest skierowany do osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub demencją oraz ich opiekunów. Liczba chorych na demencję dynamicznie rośnie zarówno w Polsce, jak też na świecie.

Demencja jest chorobą, która rozwija się stopniowo. Znaczna część osób […]

CAS „AKTYWNI SENIORZY RAZEM” – UDOSKONALENIE

Centrum Aktywności Seniorów „Aktywni Seniorzy Razem” działa przy stowarzyszeniu PLinEU od stycznia 2019 roku. Powołanie Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Krakowa w wieku 60+, którzy chcą być aktywni w różnych dziedzinach życia.

W CAS organizowane są zajęcia i wycieczki o różnorodnej tematyce. To również przestrzeń, w której osoby w wieku emerytalnym mogą […]

Men in Care. Workplace support for caring masculinities (MiC)

Europejski projekt Mężczyźni i opieka (MiC) ma na celu poprawę warunków organizacyjnych w miejscu pracy, by umożliwić mężczyznom pełnienie ról opiekuńczych. Skupia się na działaniach przełożonych, kierowników, menadżerów, właścicieli firm i instytucji oraz kulturze pracy jaka w nich panuje, które umożliwiają zachowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatny. […]