Praca: Mentor – opiekun uczestników projektu

Poszukujemy Mentora do projektu realizowanego w ramach działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej POWER

Wymagania:

 1. Pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie. Praca terapeutyczna np. wsparcie emocjonalne, rozwiązywanie problemów, praca wychowawcza i doradcza.
 2. Znajomość języka obcego kraju, w którym odbywać się będą staże zagraniczne dla uczestników/czek projektu: Niemcy lub Hiszpania (ewentualnie j. angielski).
 3. Umiejętność przygotowywania i monitorowania indywidualnych planów działania
 4. Gotowość uczestnictwa w wyjazdach monitorujących staże zagraniczne,
 5. Znajomość technik motywacyjnych i umiejętności zastosowania ich w pracy z grupą

Zadania:

 • Współpraca przy rekrutacji uczestników/czek projektu
 • Opieka mentorska nad 3 grupami uczestników/czek projektu (każda grupa po 10 osób)
 • Przygotowywanie i zapewnienie realizacji Indywidualnych Planów Działania Uczestników projektu;
 • Monitorowanie przebiegu ścieżki udziału w projekcie każdego z uczestników, analiza i raportowanie w tym zakresie,
 • Spędzenie z uczestnikami/czkami co najmniej dwóch tygodni ich pobytu za granicą;
 • Monitorowanie postępów uczestników/czek oraz stopnia realizacji określonych celów i zapewnienie informacji zwrotnej dla uczestnika w tym zakresie,
 • Identyfikacja ewentualnych problemów i podejmowanie środków zaradczych, zarządzanie
 • Zapewnienie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestnikom,
 • Wsparcie uczestników/czek po powrocie ze stażu zagranicznego polegające na budowaniu sieci kontaktów oraz poszukiwaniu pracy lub powrocie do edukacji lub znalezieniu innej formy aktywności

Oferujemy:

 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 2/3 etatu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w organizacji działającej w obszarze Work Life Balance;
 • Zatrudnienie od lutego 2016 do grudnia 2017
 • Miejsce pracy: Kraków, wyjazdy do Drezna lub Barcelony

Prosimy o przysłanie CV wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres katarzyna.piecuch@plineu.org do dnia 27.01.2016.