XNa startWsteczWstecz

Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Praca i rodzina należą do podstawowych obszarów funkcjonowania dorosłego człowieka. Mimo że są to odrębne sfery życia, są one ze sobą silnie powiązane. Wielu rodziców (kobiet i mężczyzn, aktywnych zawodowo, jak i poszukujących pracy) próbuje skutecznie pogodzić role rodzica i pracownicy/pracownika. Dylematy te dotykają również osób, które stoją przed podjęciem decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku.

Problem godzenia życia rodzinnego i zawodowego dotyczy również pracodawców. Wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni w obu obszarach życia – w pracy i w domu.

Obecna sytuacja na rynku pracy silnie rzutuje na procesy demograficzne – pomimo wielu zmian w Polsce nie rodzi się więcej dzieci. W obliczu wzrostu obciążenia demograficznego kształtowanie dogodnych warunków do aktywności zawodowej rodziców oraz pokonywania barier w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego staje się istotnym obszarem krajowej i regionalnej polityki społecznej.

Współczesne rozumienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego odchodzi od koncepcji kompromisu pomiędzy dwoma życiami, umożliwiającego przetrwanie intensywnych momentów życia, na rzecz godzenia ról, integrowania tych dwóch sfer życia ze sobą, ich wzajemnego wzbogacania. Istotne jest też rozumienie tego problemu w ujęciu indywidualnym. Nie można narzucić ogólnego standardu godzenia ról zawodowych i rodzinnych, czy też jednego modelu rozwiązań atrakcyjnego dla wszystkich rodziców. Każde rozwiązanie jest skuteczne przede wszystkim w sytuacji, dla której zostało wypracowane, zatem może – a nawet – powinno ulegać zmianom. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego to proces, który opiera się na indywidualnych wyborach. Wsparcie w tym zakresie powinno zatem obejmować wiele aspektów życia człowieka oraz dostosowywać się do indywidualnej sytuacji i wyborów danej osoby.

Powyższe podejście do kwestii godzenia życia zawodowego i rodzinnego jest spójne z dotychczasowymi doświadczeniami Stowarzyszenia, jak również wartościami, które wpisują się w jego działalność na rzecz rodziców. Podejście to uwzględnia zarówno perspektywę rodziców, jak i trendy występujące na współczesnym rynku pracy. Na powyższych założeniach bazuje innowacyjna metoda wsparcia – coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Metoda ta zakłada konieczność objęcia rodzica kompleksowym wsparciem w procesie wypracowywania własnych rozwiązań umożliwiających pogodzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego. Promuje także nowe podejście ukierunkowane na rozwój nowych strategii myślenia i działania, pozwalając podążać za indywidualnymi wyborami konkretnego rodzica. Wyborami, które pozwolą z satysfakcją godzić życie zawodowe i rodzinne.