XNa startWsteczWstecz

Projekt Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina

Podręcznik jest rezultatem projektu Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca–rodzina. To projekt, który powstał z myślą o rodzicach borykających się z problemem godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Jego założeniem jest stworzenie innowacyjnych narzędzi do pracy indywidualnej z rodzicami oraz innowacyjnego programu szkoleniowego, który poszerzy wiedzę i umiejętności osób, które na co dzień zajmują się aktywizacją zawodową bezrobotnych rodziców albo oferują wsparcie tym z nich, którzy napotykają na trudności związane z harmonijnym połączeniem pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi (na przykład: doradcy zawodowi, pracownicy działów human resources). Osoby te – bazując na innowacyjnych narzędziach do pracy indywidualnej z rodzicami oraz innowacyjnym programie szkoleniowym – stać się mogą specjalistkami/specjalistami ds. coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego, praktycznie wspierając rodziców w procesie dochodzenia do równowagi pomiędzy pracą zawodową i domem. Idea projektu powstała na bazie doświadczeń Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU, które od dziesięciu lat realizuje inicjatywy na rzecz aktywizacji oraz rozwoju osobistego i zawodowego rodziców. Oferta wsparcia jest bogata i różnorodna, z jednej strony odpowiadająca na realne potrzeby zgłaszane przez samych rodziców, z drugiej z kolei uwzględniająca oczekiwania pracodawców oraz trendy występujące na lokalnym rynku pracy. Szukając nowatorskich rozwiązań, Stowarzyszenie realizuje liczne projekty partnerskie, nawiązując współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertkami/ekspertami różnych dziedzin. Dotychczas ze wsparcia Stowarzyszenia skorzystało ponad 1200 rodziców.

Inspiracją do stworzenia nowatorskiej usługi coachingowej była współpraca międzynarodowa. Włoska instytucja partnerska, Gesco Consorzio di Cooperative Sociali, od dłuższego czasu z powodzeniem stosuje usługę coachingową skierowaną do osób poszukujących zatrudnienia. Dodatkowo, do współpracy w ramach projektu zaproszono Małopolski Związek Pracodawców, który odpowiadał za to, by wypracowywane rozwiązania były adekwatne do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Kolejna instytucja partnerska – Studio Badań Marketingowych Profile –odpowiedzialna była za przeprowadzenie pogłębionych badań potrzeb osób borykających się z problemem braku równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym oraz analizę oczekiwań pracodawców. Wyniki tego badania potwierdziły tylko istnienie realnego zapotrzebowania na usługę coachingową przeznaczoną dla grupy rodziców. Podręcznik coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego to wynik ponad rocznej pracy, której celem było przetestowanie opracowanej w pierwszej fazie projektu usługi. Rozbudowanym programem szkoleniowym objętych zostało w sumie 60 osób – 39 doradczyń i doradców zawodowych oraz 21 przedstawicielek działów human resources. Po szkoleniach wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wróciły do swoich miejsc pracy, gdzie rozpoczęły właściwe testowanie, czyli pracę z rodzicami niepracującymi i pracującymi przy wykorzystaniu metody coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Z pomocy skorzystało … rodziców. Na podstawie wyników ewaluacji całego procesu testowania dopracowane zostały narzędzia i cała koncepcja usługi. Dzięki temu w twoje ręce trafiają już sprawdzone rozwiązania, które pomogą ci aktywnie wspierać rodziców w budowaniu przez nich równowagi między rolami, jakie pełnią w swoim życiu.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.