XNa startWsteczWstecz

Pakiet szkoleniowy

Część Pakiet Szkoleniowy zawiera propozycje 9 szkoleń przeznaczonych dla rodziców, w wyniku których będą oni w stanie nie tylko łatwiej, ale przede wszystkim skuteczniej wprowadzić w swoim życiu zmiany, sprzyjające osiągnięciu pożądanego poziomu satysfakcji i samorealizacji na styku obszarów praca–rodzina. Szkolenia te ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój osobisty oraz zdobycie wiedzy i umiejętności możliwych do wykorzystania w procesie dążenia do pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego. Propozycje szkoleń nie są przypadkowe, stanowią zbór zagadnień i obszarów tematycznych, które mają istotny wpływ na problematykę godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Ich zasadniczym celem jest wspomaganie poprzez pracę grupową rodziców w opracowywaniu własnych strategii godzenia życia zawodowego i rodzinnego.