XNa startWsteczWstecz

Raport z badań Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań przeprowadzonych w ramach projektu Innowacyjne wykorzystanie coaching do wspierania równowagi praca-rodzina: Etap pierwszy badań został przeprowadzony metodą desk research i jego celem była identyfikacja luki kompetencyjnej doradców zawodowych i przedstawicieli firm w zakresie znajomości tematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Pobierz: Raport z I etapu badań

Drugi etap badań jakościowych dotyczył szeroko rozumianej problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego w opinii pracodawców, rodziców i specjalistów rynku pracy. Objął 66 osób: 36 z nich to rodzice (pracujący zawodowo lub poszukujący pracy) uczestniczący w zogniskowanych wywiadach grupowych, a 30 osób to pracodawcy, doradcy zawodowi oraz pracownicy instytucji rynku pracy, którzy byli respondentami indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Pobierz: Raport z II etapu badań