XNa startWsteczWstecz

Podział obowiązków w Twojej rodzinie

Krok 1. Zaznacz w tabeli, w kolumnie Aktualne, kto zajmuje się w Twojej rodzinie daną sprawą: zaznacz M – jeśli robi to tylko mężczyzna/partner, zaznacz K – jeśli robi to tylko kobieta/partnerka, zaznacz O – jeśli robią to oboje, zaznacz D – jeśli robią to dzieci, zaznacz I - jeśli robi to ktoś spoza rodziny, z którą mieszkasz (osoby wynajęte, krewni).

Krok 2. Jeśli na tej liście brakuje jakichś czynności, które często wykonuje się w Twoim domu, dopisz je w wolnym miejscu. Zwróć uwagę, ile z wymienionych czynności wykonuje mężczyzna, ile kobieta, ile dzieci, ile inne osoby, a ile robicie oboje.

Krok 3. Zastanów się jak oceniasz, czy podział obowiązków w Twojej rodzinie odpowiada wszystkim jej członkom? Komu odpowiada, a komu nie odpowiada?

Krok 4. Przejrzyj listę czynności domowych jeszcze raz i spróbuj w kolumnie Idealne (szarych) zanotować taki podział obowiązków, który byłby idealny dla Twojej rodziny, klikając na symbole (a więc M – mężczyzna, K – kobieta itd.)

Czynność Aktualnie Idealnie
Suma (M K O D I)
Dodaj własne pole
Wydrukuj efekt swojej pracy