XNa startWsteczWstecz

Narzędzia

Świadczenie usługi coachingu godzenia życia zawodowego i rodzinnego bazuje na dwóch podstawowych narzędziach: Zeszycie Indywidualnym Bilans–Balans oraz Indywidualnym Planie Godzenia Życia Zawodowego i Rodzinnego. Przechodząc do opisu każdego z nich, dowiesz się, jaka była geneza ich powstania, czemu one służą oraz jakie korzyści przynosi ich włączenie w warsztat pracy specjalisty/specjalistki godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Załączone instrukcje wspierać cię będą w prawidłowym korzystaniu z obydwu narzędzi.

Jak wskazują nazwy powyższych narzędzi, ich zastosowanie ma miejsce przede wszystkim w pracy indywidualnej z rodzicem, który szuka balansu pomiędzy swoim życiem zawodowym i osobistym. Jednak w pracy z rodzicami w tym obszarze dużą wartość ma także wsparcie grupowe. Możliwość spotkania z drugim człowiekiem, który codziennie stawia czoła podobnym wyzwaniom w budowaniu równowagi praca–rodzina, stanowi cenne uzupełnienie pomocy indywidualnej. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zostało opracowane kolejne narzędzie, a raczej koncepcja funkcjonowania Klubu Rodzica. Klub może działać równolegle ze świadczoną usługą coachingu lub stanowić całkowicie odrębną metodę wspierania rodziców.

Zachęcamy do pracy z każdym narzędziem!