Active I

Active I – Healthy Active Living for Seniors. Międzynarodowa incjatywa promująca zdrowy styl życia wśród starszych ludzi.

Kobiety. Liderki. Obywatelki

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu KOBIETY. LIDERKI. OBYWATELKI.

W projekcie udział wzięło 15 kobiet z małopolskich wsi i miast, które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, które ze względu na swoje doświadczenie, pełnione funkcje, pracę którą wykonują, dobrze znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska, a więc m. in. działaczki Kół Gospodyń […]

Centrum Aktywności Lokalnej

W projekcie wzięło udział 137 osób z 84 małopolskich organizacji pozarządowych/grup nieformalnych.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom organizacji pozarządowych oraz przedstawicielom grup nieformalnych za aktywny udział w projekcie Centrum Aktywności Lokalnej. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów, szkoleń i seminariów, […]

Akademia Aktywnych III wieku

Rozpoczynamy Akademię Aktywnych III wieku

Tej wiosny wybierz aktywność zamiast kanapy!

Zapraszamy osoby 60+, które chcą zadbać o swoją kondycję fizyczną, poprawić swoje samopoczucie nie tylko dzięki zdrowszej diecie i gimnastyce, ale także wspólnemu działaniu i realizacji własnych pomysłów i pasji, a to wszystko w dobrym towarzystwie i miłej atmosferze 🙂

Aktywność na […]