Mama wraca do pracy

W lipcu 2013 r. nasze Stowarzyszenie wraz z fundacją Kobieta w Regionie zorganizowało w trzech małopolskich miastach: Krzeszowicach, Chrzanowie i Oświęcimiu akcje lokalne – spotkania dla mam pn. „Mama wraca do pracy”. Zaprosiliśmy mamy przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych, bezrobotne i nieaktywne zawodowo – wszystkie, które planowały powrót do aktywności zawodowej po […]

Centrum Aktywności Lokalnej

W projekcie wzięło udział 137 osób z 84 małopolskich organizacji pozarządowych/grup nieformalnych.

Dziękujemy wszystkim pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom organizacji pozarządowych oraz przedstawicielom grup nieformalnych za aktywny udział w projekcie Centrum Aktywności Lokalnej. Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów, szkoleń i seminariów, […]

Praca Przyjazna Rodzicom

Skuteczna aktywizacja zawodowa –  prawie 70% uczestników projektu (62 osoby)  po jego zakończeniu podjęło zatrudnienie!

Projekt Praca Przyjazna Rodzicom powstał z myślą o osobach chcących zmienić zawód, zdobyć nowe umiejętności i powrócić na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi. Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej […]