„Odkrywam kompetencje – podejmuję inicjatywy” – listy rankingowe

W ramach prowadzonej rekrutacji do projektu „Odkrywam kompetencje-podejmuję inicjatywy” realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU  na podstawie Umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu zostali zakwalifikowani pierwi uczestnicy projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi.

Lista rankingowa_kobiety

Lista rankingowa_mężczyźni

Osobom zakwalifikowanym gratulujemy, a osoby chetne do udziału w projekcie zapraszamy do rekrutacji.